Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Rahoitusta pk-yritysten käyttöpääomaan ja vientitakuita pitkäaikaisiin rahoitusjärjestelyihin

26.01.2012

Tietoja Finnveran vuoden 2011 toiminnasta

Pk-yritysrahoituksessa vuosi 2011 oli edellisvuotta vilkkaampi, ja kysyntä lisääntyi 13 prosenttia edellisvuodesta. Vientitakuiden ja erityistakausten kysyntä sen sijaan oli lähes kolmanneksen edellisvuotta pienempi. Laskuun vaikuttivat paitsi yksittäisten pääomatavarakauppojen kausivaihtelut myös investointipäätöksiä lykänneet epävarmuustekijät. Finnveran antamien rahoitustarjousten määrä kasvoi etenkin viennin rahoituksessa, mikä perustui edellisen vuoden voimakkaaseen vientitakuukysyntään.

− Keväällä 2011 kasvu jo todella orasti, mutta kesällä tapahtui jotakin, joka muutti markkinoiden tunnelman täysin. Syksyllä taas eurokriisi hallitsi uutisia, mutta Suomessa yritysrahoitus toimi silti lähes normaalisti, eikä reaalitaloudessa tapahtunut merkittävää heikentymistä. Suomessa toimivat pankit ja Finnvera rahoittivat yrityksiä yhdessä jopa hieman enemmän kuin vuonna 2010, Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä kertaa viime vuoden tapahtumia.

Pk-yritykset tarvitsivat käyttöpääomaa

Finnvera rahoitti katsauskaudella kotimaista yritystoimintaa 866 miljoonalla eurolla, mikä oli 3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Taloustilanne on aiheuttanut yrityksille myös toisenlaisia rahoitushaasteita,

joihin suhdannerahoitus on ollut monille yksi ratkaisu. Suhdannerahoitusta myönnettiinkin selkeästi yli puolet enemmän kuin vuotta aiemmin eli 173 miljoonaa euroa yhteensä 410 yritykselle. Finnvera voi tarjota suhdannerahoitusta vielä vuoden 2012 loppuun saakka.

Finnveralta runsaasti vientitakuutarjouksia

Vientitakuu- ja erityistakaustarjouksia annettiin yhteensä 3,9 miljardia euroa, mikä oli reilut puolitoista kertaa enemmän kuin edellisvuonna (2,4). Annetuista tarjouksista tietoliikennetoimialan osuus oli 28 prosenttia. Tärkeimmät yksittäiset maat, joihin takuita myönnettiin, olivat Uruguay, Saksa, Etelä-Afrikka ja Venäjä. Takuutarjousten kasvu tilanteessa, jossa hakemusten määrä laski, kertoo siitä, että pääomatavaraviennin kauppaneuvottelut vaativat aikaa. Ensimmäinen yhteydenotto Finnveraan tapahtuu useita kuukausia, jopa vuosia ennen kaupan toteutusta.

- Epävarmuus ja talouskasvun hidastuminen näkyivät vuonna 2011 Finnverassa vientitakuukysynnän hiipumisena. Kysynnän laskuun vaikutti osaltaan myös se, että vientikauppojen pitkäaikaisen rahoituksen saatavuus vaikeutui. Näyttää siltä, että pankkien rooli on rahoitusmarkkinoiden tilanteen ja sääntelyn muutoksien vuoksi siirtymässä pitkäaikaisesta rahoittajasta enemmän suurten vientiluottojen järjestelijäksi, Heikkilä toteaa.

Uusia työkaluja viennin rahoitukseen

Finnvera aloitti tämän vuoden alussa vientiluottojen rahoittamisen. Uusi vienninrahoitusjärjestelmä turvaa omalta osaltaan suomalaisten vientiyritysten kilpailuasemaa. Se on tarkoitettu suomalaisia pääomatavaroita ostavien ulkomaisten asiakkaiden pitkäaikaisiin rahoitusjärjestelyihin.

Pk-yrityksille Finnvera on avannut uuden Vientikaupan rahoitus -ohjelman. Yhtiö tarjoaa yhdessä pankkien kanssa aktiivista suoraa vientiä harjoittaville pk-yrityksille käytännönläheisen mahdollisuuden tutustua viennin maksutapoihin ja erilaisiin rahoitusjärjestelyihin. Yritykset valitaan ohjelmaan hakemusten perusteella, ja ensimmäinen hakuaika päättyy 24.2.2012.

Tulevaisuuden näkymät

Rahoitusmarkkinoiden rauhattomuus ja maailmatalouden epävarmat näkymät hidastavat talouskasvua myös Suomessa. Finnverassa kuluvan vuoden ensimmäisten tilastojen mukaan pk-yritysten käyttöpääomarahoitukselle on edelleen tarvetta. Finnveran ja pankkien tiivis yhteistyö varmistaa kannattavan liiketoiminnan edellytykset omaavien pk-yritysten rahoituksen myös matalasuhdanteessa.

Kehittyneiden talouksien velkaantumisesta alkanut epävarmuus rahoitusmarkkinoilla on heikentänyt vientiyritysten tulevaisuudenodotuksia. Uuden pankkien myöntämien vientiluottojen rahoittamisen myötä on todennäköistä, että Finnveran osuus ostajaluottojärjestelyistä kasvaa.

Finnveran tilinpäätös ja vuosikertomus 2011 julkaistaan 20.3.2012 yhtiön internet-sivuilla www.finnvera.fi.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321
varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, puh. 020 460 7238 (viennin rahoitus)
liiketoimintajohtaja Annamarja Paloheimo, puh. 020 460 7267 (pk-yritysrahoitus)

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot