Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Rahoitusmarkkinoiden tilanne kiristää pk-yritysten rahoitusehtoja

11.02.2013

Pankkien lisääntynyt sääntely ja kiristyvät luottopolitiikat vaikuttavat pk-yritysten rahoitusehtoihin. Finnveran osuus aiottuna rahoituslähteenä on nousussa etenkin teollisuudessa ja kasvuhakuisissa yrityksissä. Tiedot ilmenevät kevään Pk-yritysbarometristä.

Pk-yritysbarometrin mukaan mielipiteet rahoittajien luottopolitiikan kiristymisestä jakautuvat. Runsaat 35 prosenttia rahoitusta ottaneista yrityksistä on sitä mieltä, että luottopolitiikka on kiristynyt erittäin paljon tai melko paljon. Kuitenkin saman verran vastaajista totesi, että luottopolitiikka ei viimeisen vuoden aikana ole muuttunut lainkaan tai vain erittäin vähän.

– Pankkien toimintaa sääntelevät jo päätetyt toimet sekä vielä käsiteltävinä olevat asiat ovat vaikuttaneet jossakin määrin rahoituksen saatavuuteen. Pk-yrityksille tämä merkitsee monessa tapauksessa velkarahan kallistumista ja kohonneita vakuusvaatimuksia. Finnvera pyrkii yhdessä pankkien kanssa varmistamaan, että yritysten kasvua, kehittymistä ja kaupankäyntiä tukevat hankkeet tulevat rahoitetuksi, toteaa Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

Joka kolmannen rahoitusta ottaneen pk-yrityksen mielestä rahoitusmarkkinoiden tilanne on heijastunut rahoitusehtoihin erittäin paljon tai melko paljon. Yleisimmin koettu muutos rahoitusehdoissa on juuri rahan hinnan nousu eli lainamarginaalin kasvu, jota piti merkittävänä muutoksena lähes kaksi kolmasosaa rahoitusta ottaneista yrityksistä. Toiseksi yleisin muutos on vakuusvaatimusten kiristyminen, jota piti merkittävänä muutoksena 56 prosenttia vastaajista. Sen sijaan laina-aikojen lyheneminen ei tämän kyselyn mukaan ole kovin yleinen haaste, sillä vain 8 prosenttia vastanneista piti sitä olennaisena muutoksena rahoitusehdoissa.

Finnveran rahoitusta suunnitellaan erityisesti teollisuudessa ja kasvuhakuisissa yrityksissä

Finnveran rooli todennäköisenä rahoituslähteenä nousi selvästi teollisuusyritysten keskuudessa. 43 prosenttia teollisuusalan pk-yrityksistä suunnittelee hakevansa rahoitusta Finnverasta seuraavan vuoden aikana. Vastaava osuus syksyn 2012 barometrissä oli 34 prosenttia. Myös kasvuhakuisten pk-yritysten keskuudessa Finnveran rooli suunniteltuna rahoituslähteenä kasvoi.

– Finnveran strategiassa painottuvat aloittavien yritysten ohella kasvuyritykset. Edistämme rahoituksellamme yritysten mahdollisuuksia toteuttaa realistiset liiketoimintasuunnitelmansa. Erityisesti kansainvälistymään onnistuvien kasvuyritysten rooli kansantalouden kannalta on keskeinen, Heikkilä sanoo.

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin yhteistyössä kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Kevään 2013 barometri perustuu yli 4 000 pk-yrityksen vastauksiin.

Lue myös: Suomen Yrittäjien tiedote sekä barometrimateriaali Suomen Yrittäjien verkkosivuilla.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
tiedottaja Terhi Kannisto, puh. 029 460 2860

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot