Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Pk-yritysten kasvuhakuisuus nousussa

10.02.2014

Yritykset suuntaavat nyt voimavarojaan entistä useammin kasvuun, mutta se ei ole vielä lisännyt rahoituksen kysyntää. Voimakkaasti kasvuhakuisilla ja pienimmillä yrityksillä ongelmat rahoituksen saatavuudessa ovat suurempia kuin muilla pk-yrityksillä. Finnveran rahoituspalvelut koetaan pääosin hyvin yritysten tarpeita vastaaviksi. Tiedot ilmenevät kevään 2014 Pk-yritysbarometristä.

Yritysten kasvuhakuisuus on lähtenyt lievään nousuun. Lähes joka kymmenes pk-yritys ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhakuinen, ja lähes 40 prosenttia kertoo kasvavansa mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti teollisuusyritysten kasvuhakuisuudessa näkyy piristymisen merkkejä. Kasvuhakuisuuden muutos ei kuitenkaan näy rahoituksen kysynnässä, sillä hieman aiempaa harvempi yritys aikoo ottaa rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana.

Joka kolmas yritys kokee rahoitusmarkkinoiden tilanteen heijastuneen rahoitusehtoihin erittäin paljon tai melko paljon. Muutoksia havainneista yrityksistä sekä voimakkaasti kasvuhakuiset että alle kymmenen henkilöä työllistävät yritykset kokivat rahoituksen saatavuuden muita pk-yrityksiä vaikeammaksi. Vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna näiden yritysten rahoituksen saatavuus on heikentynyt.

– Finnveran tehtävä on täydentää kaupallisia rahoitusmarkkinoita ja jakaa riskiä erityisesti yritysten alku- ja kasvuvaiheissa, joissa vakuudet ovat usein riittämättömät. Kyselyn mukaan tälle on tarvetta, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

Rahoituksen käyttötarkoituksena on edelleen suurimmilta osin käyttöpääoma, mutta teollisuudessa rahoitusta aiotaan hakea aiempaa useammin koneiden ja laitteiden korjaus- ja laajennusinvestointeihin. Lisäksi kaupan alalla 35 prosenttia vastanneista aikoo hakea rahoitusta yrityksen kehittämishankkeisiin, kun aiemmassa kyselyssä osuus oli 28 prosenttia.

Yritykset ovat tyytyväisiä Finnveran palveluihin

Kevään Pk-yritysbarometrissä kysyttiin myös, kuinka hyvin Finnveran palvelut ovat vastanneet yritysten tarpeisiin. 65 prosenttia yrityksistä, jotka ovat hakeneet rahoitusta Finnverasta kahden viime vuoden aikana, koki, että rahoituspalvelut vastasivat tarvetta hyvin tai erinomaisesti. Viidesosa vastanneista piti Finnveran palveluita välttävästi tai huonosti tarpeisiinsa vastaavina.

– Tulos on hyvä, mutta tähtäämme vielä laadukkaampaan palveluun. Uusimme asiakaspalvelumme rakenteen tänä vuonna vastaamaan entistä paremmin keskenään hyvin erilaisten yritysten tarpeisiin, Pauli Heikkilä kertoo.

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin yhteistyössä kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Kevään 2014 barometri perustuu yli 4 300 pk-yrityksen vastauksiin.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
tiedottaja Terhi Kannisto, puh. 029 460 2860

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot