Content Section
Tiedotteet

Finnvera: Yritysten odotukset myös viennin kehityksestä korkealla

Mauri Kotamäki
Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki.
Published date

Tuoreen Pk-yritysbarometrin tulokset osoittavat, että talouden odotetaan kasvavan kuluvan ja ensi vuoden aikana selvästi. Myös odotukset viennin kehityksestä ovat vahvistuneet selvästi kaikilla päätoimialoilla. Erityisesti voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset aikovat lisätä kansainvälistymispanostuksiaan seuraavan vuoden aikana.

– Pk-yrityskentän taloudellinen tilanne sekä odotukset tulevaisuuden suhteen ovat parantuneet monella tavalla verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan. Panostukset kansainvälistymiseen tulevat kasvamaan hieman samoin kuin odotukset viennin arvon kehityksestä, Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Kansainvälistymispanoksia aikoo kasvattaa liki 20 prosenttia viime vuotta suurempi osa yrityksistä. Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä yli puolet aikoo lisätä kansainvälistymispanostuksiaan, kun kaikkien pk-yritysten kesken vastaava luku oli hieman alle 12 prosenttia.

Kansainvälistymismatkalla on vielä mutkia

Kotamäen mukaan hyvä uutinen on, että yrityksillä on halua ja intoa liikkua Suomen rajojen ulkopuolelle. Pelkkää ruusuilla tanssimista matka ei kuitenkaan tule olemaan. Kyselyn perusteella yli 42 prosenttia (33 % viime vuonna) yrityksistä odottaa palkkakustannusten nousevan ja 61 prosenttia (38 % viime vuonna) materiaalien hintojen nousevan.

– Palkkatason odotetaan nousevan, joka on hyvä uutinen palkansaajan näkökulmasta. Kolikon toinen puoli on se, että palkkatason nousu kiihdyttää kustannusinflaatiota ja panee yritykset entistä kovemmalle kansainvälisesti tiukassa kilpailussa, Kotamäki sanoo.

– Yritysten kilpailutilannetta helpottaa se, että myös muissa länsimaissa kustannusten odotetaan nousevan, jolloin Suomen suhteellinen kilpailukyky ei välttämättä heikkene merkittävästi kustannusten noususta huolimatta. Lisäksi kustannuspaineista huolimatta aiempaa suurempi osa yrityksistä odottaa kannattavuutensa nousevan eli yritysten ennakoivat suotuisaa kysynnän kehitystä.

Vaikeuksista huolimatta mahdollisuudet ovat lähes rajattomat

Ennustelaitokset ovat povanneet jopa seitsemän prosentin kasvua Suomen vientiin tänä vuonna ja maailmantalouden odotetaan kasvavan kuuden prosentin luokkaa. Kotamäen mukaan Suomen kaltaiselle vientivetoiselle kansantaloudelle ennustelaitosten luvut näyttäytyvät suurena mahdollisuutena.

– Jo yksin Yhdysvaltojen elvytys on biljoonaluokassa, siis puhutaan tuhansista miljardeista. Lisäksi rahapolitiikka on edelleen ennen näkemättömän löysää eli keskuspankit painavat rahaa markkinoille nopeaan tahtiin. Myös kuluttajat ovat keränneet kriisin aikana tileilleen rahaa, jonka purkautuminen kulutukseen on vain ajan kysymys.

Kotamäen mukaan nyt korkea aika vallata osia kansanvälisistä markkinoista, kun kansantaloudet käyvät kuumana sekä elvytystoimien seurauksena, että kuluttajien säästöjen purkautumisen takia.

– Se, kuinka maailmalle mennään, on luonnollisesti jokaisen yrityksen oma asia ja kukin tekee sen parhaaksi katsomallaan tavalla. Ulkomaille suunnatessa, varsinkin ensimmäistä kertaa, kannattaa tarpeen mukaan kuitenkin hyödyntää Team Finlandin palveluita esimerkiksi Finnveran tai Business Finlandin kanssa yhteistyössä.

Kaksi kertaa vuodessa toistettava kysely tehtiin kesä- ja heinäkuussa 2021. Kyselyyn vastasi 4 592 pientä ja keskisuurta yritystä ympäri maata ja kaikilta toimialoilta. Kysely on edustava ja se tehtiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien ja Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tietojen keräämisestä vastasi Taloustutkimus Oy

Lisätietoja: Mauri Kotamäki pääekonomisti, p. 029 460 2878, Finnvera Oyj

Lue myös: 4 600 yrittäjää vastasi: Yritykset palanneet lähes pandemiaa edeltävään tilanteeseen, mutta epävarmuus kalvaa edelleen