Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnvera mukana metsäteollisuuden suurinvestoinnissa

08.06.2015

Finnvera osallistuu Metsä Groupin Äänekoskelle rakennettavan, maailman ensimmäisen biotuotetehtaan rahoitusjärjestelyyn. Arvoltaan 1,2 miljardin euron investointihanke on metsäteollisuuden kaikkien aikojen suurin Suomessa.

Finnvera takaa suomalaisiin laitehankintoihin liittyen hankkeen vieraasta pääomasta noin puolet, 400 miljoonaa euroa. Rahoitusjärjestelyissä on Finnveran lisäksi mukana kuusi kaupallista pankkia, Ruotsin vientitakuulaitos EKN sekä Euroopan investointipankki.

Finnvera sai viime kesänä valtuudet tarjota vientitakuita myös kotimaahan tehtävien, vientiä luovien tai vientiä muuten hyödyttävien investointien rahoitukseen. Aiemmin vientitakuilla on voitu helpottaa ainoastaan ulkomaille suuntautuvien kauppojen rahoitusjärjestelyjä sekä viejien käyttöpääoma- ja toimitustakaustarpeita. Lakimuutoksen tarkoituksena oli myös suomalaisten laitetoimittajien asettaminen tasapainoisempaan kilpailuasemaan ulkomaisiin laitetoimittajiin verrattuna.

– Metsä Groupin investointi täyttää uudelle mandaatillemme asetetut kriteerit, ja pystyimme osallistumaan vientitakuullamme hankkeen rahoitukseen. Hanke vaikuttaa myönteisesti Suomen vientiin, sillä sen on arvioitu lisäävän vientiä vuosittain 0,5 miljardia euroa. Investoinnilla on myös mittavat työllisyysvaikutukset, Finnveran viennin rahoituksesta vastaava varatoimitusjohtaja Topi Vesteri toteaa.

– Hankkeemme perustuu huolelliseen kokonaisarvioon sellutoimialan kannattavuudesta ja pitkän aikavälin markkinatilanteesta. Rahoitus on keskeinen osa hankekokonaisuutta, ja Finnveran sekä Suomen valtion osallistuminen rahoituksen riskinjakoon vähensi merkittävästi kaupallisten pankkien limiittikuormitusta. Finnveran takaama laina on merkittävä osa rahoituksen kokonaisuutta. OECD-ehtojen mukainen laina on maturiteetiltaan tarpeeksi pitkä, ja ehdot ovat yleisesti ottaen kilpailukykyiset. Finnveran rooli rahoituspaketissa on yksi tärkeitä kiinnekohtia, Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan sanoo.

Laitehankinnoissa pyrittiin Jordanin mukaan parhaaseen mahdolliseen saatavilla olevaan teknologiaan, toimitusvarmuuteen ja kaupallisiin ehtoihin. On myönteistä, että selluteollisuuden johtavat teknologiatoimittajat ovat Suomessa toimivia yrityksiä. Vientitakuulain muutos mahdollisti osaltaan laitetoimitusten korkean kotimaisuusasteen.

– On tärkeää, että Suomessa on kilpailukykyinen vientiä edistävä organisaatio ja toimintamalli, joka asettaa Suomessa toimivat yritykset tasavertaiseen asemaan kilpailijoiden kanssa. Tässä Finnvera tekee hyvää työtä, ja vuonna 2014 toteutettu vientitakuulain muutos Suomessa on esimerkki dynaamisesta kehityksestä viennin edellytysten turvaamiseksi, Kari Jordan toteaa.

Tehtaan rakennustyöt ovat alkaneet, ja se on tarkoitus käynnistää vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, puh. 029 460 2676

Kuva: Metsä Group

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot