Content Section
Tiedotteet

Finnvera ja Indekon sijoittivat simulaatioteknologiaan

Finnvera Oyj ja Indekon Oy ovat tehneet sijoituksen lappeenrantalaiseen simulaattorituotteita kehittävään MeVEA Oy:öön.

MeVEA:n kehittämä simulaatioteknologia mahdollistaa reaaliolosuhteita simuloivien ohjelmistojen ja laitteiden tuottamisen. Teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi tuotekehityksessä, jolloin suunnitteluvaiheessa voidaan testata valmisteilla olevan laitteen ohjattavuutta ja toimintaa suoraan käyttäjän kanssa. Näin saadaan tuotekehityksen kannalta tärkeää tietoa laitteen ominaisuuksista.

Yhtiön kehittämää teknologiaa voidaan hyödyntää myös koulutussimulaattoreissa, dynamiikkaohjelmistoissa sekä erilaisissa liikealustoissa ja ylläpitopalveluissa.

”Rahoituskierroksella saatujen pääomien turvin pyritään saamaan MeVEA vahvaan kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Potentiaalia kyllä on ja asiakkailta saatu palaute on lupaavaa”, kertoo Finnveran pääomasijoitustoiminnan manageri Matti Eskelinen.

”MeVEA on erittäin kiinnostava yritys ja se on edennyt jo pitkälle omin resurssein. Uskomme vahvaan yhteistyöhön Finnveran kanssa MeVEAn kehittämisessä. Sijoitus on vahva todiste myös alueellisen rahaston merkityksestä yritysten kehittämisessä”, kertoo Indekon-rahastoa hallinnoivan Innofinance Oy:n sijoitusjohtaja Juha Turunen.

”Olemme käynnistäneet kansainvälisen kasvuohjelman, jolla tähdätään merkittävään kasvuun sekä kiistattomaan teknologia- ja markkinajohtajan asemaan raskaiden koneiden ja laitteiden tuotekehityksen sekä dynamiikan simuloinnin markkinoilla. Lähitulevaisuuden vahva panostus jo tehdyn kehitystyön kaupallistamiseen tulee näkymään myös yrityksen liikevaihdossa ja henkilöstön määrässä”, kertoo MeVEAn toimitusjohtaja Tero Eskola.

MeVEA on perustettu vuonna 2005 Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla työskennelleen tutkimusryhmän kehittämän simulointiteknologian kaupallistamiseen. Yhtiön pääasiakkaita ovat kansainvälisillä markkinoilla toimivat työkonevalmistajat.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Tero Eskola, MeVEA Oy, +358 50 015 0003
sijoitusjohtaja Juha Turunen, Innofinance Oy, +358 40 74 75 076
manageri Matti Eskelinen, Finnveran pääomasijoitustoiminta, +358 29 460 2731

Finnveran Pääomasijoitustoiminta
Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Lisäksi Finnveran tytäryhtiöt tekevät pääomasijoituksia rahastojen kautta tai suorina sijoituksina. Suorat sijoitukset kohdistuvat aloittaviin innovatiivisiin yrityksiin.
www.finnvera.fi/paaomasijoitukset

Indekon Oy / Innofinance Oy
Rahaston tavoitteena on edistää toiminta- alueensa yritystoimintaa yhdessä alueella toimivien muiden yritysrahoitusta ja elinkeinotoimintaa kehittävien tahojen kanssa. Rahasto tekee sijoituksia ilman toimialarajoituksia alueella liiketoimintaa harjoittaviin pk-yrityksiin. Rahasto osallistuu alueella tapahtuviin yritysjärjestelyihin ja sukupolvenvaihdosjärjestelyihin, joiden tavoitteena on synnyttää ja ylläpitää alueella vahvaa yrittäjäpohjaista ja menestyvää liiketoimintaa.
Innofinance on pääomasijoitusyhtiö, joka tekee rahastojensa kautta ja myös suoria pääomasijoituksia hyvää kasvupotentiaalia omaaviin pk-yrityksiin.
www.innofinance.fi

MeVEA Oy tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja tuotekehityksen ja käyttäjäkoulutuksen tehostamiseen. Liiketoiminnan taustalla on dynamiikan reaaliaikasimuloinnin ja virtuaalisuunnittelun erikoisosaaminen. Laaja-alaisen osaamisen ansiosta tuotteiden sovellusmahdollisuudet ovat lähes rajattomat täyttäen vaativammankin asiakkaan tarpeet.
www.mevea.com