Content Section
Artikkelit

Vastuullinen liiketoiminta hyödyttää viejää ja ostajaa – ”Vastuulliset yritykset valmiimpia kohtaamaan ulkoa tulevat iskut”

""
Published date

Vastuullisuus on pysyvä muutos, ei vain trendi. Vastuullisuus on liiketoimintaa ja tuo kilpailuetua markkinoilla yrityksille, jotka osoittavat vastuullisuuden olevan aitoa tekemistä eikä vain kampanjoita. Vastuullisuus on myös riskien hallintaa, ja hyödyttää pitkässä juoksussa myös vientiyrityksiä. Vastuullinen toiminta vahvistaa yritysten iskunkestävyyttä esimerkiksi koronan kaltaisissa kriiseissä.

Vastuullisuudessa on monta ulottuvuutta, kävi ilmi Team Finland -päivän vastuullisen liiketoiminnan keskustelussa 27.8.2020. Yrityksille se merkitsee esimerkiksi henkilöstöstä huolehtimista, hankintaketjun tuntemista ja taloudellista kestävyyttä. Lainsäädäntö asettaa minimitason. Kilpailuetu syntyy siitä, miten yritykset elävät vuorovaikutuksessa ympäröivien yhteisöjen kanssa, miten hyvin pystyvät reagoimaan sidosryhmien toiveisiin ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Kilpailuetu näkyy silloin esimerkiksi sijoittajien kiinnostuksessa, osaajien rekrytoinnissa ja kauppojen voittamisessa.

Vastuullisuuteen liittyy myös ostajatahon arviointi. Vientiyrityksen on tiedettävä, kenelle se tuotettaan myy. Tämä näkyy nykyisin lisääntyneinä selvityksinä asiakkaan tuntemisesta (know your customer, KYC), mutta pitkässä juoksussa ostajan tunteminenkin voi kääntyä kilpailueduksi.

- Kauppojen saanti on todennäköisempää tulevaisuudessakin, jos ostajan toiminta on kestävää ympäristö- ja sosiaalisesta näkökulmasta. Silloin sen talouskin on pitkällä tähtäimellä varmemmalla pohjalla, jolloin edellytykset ostaa suomalaisia tuotteita jatkossakin ovat paremmat, sanoo Finnveran ympäristöasiantuntija Lauri Etelämäki.

Riskeihin kiinni kysymällä kysymyksiä

Finnveran ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikka uudistui vuoden 2020 alussa. Näkyvin muutos aiempaan on pyrkimys kartoittaa ja hallita vakavat ihmisoikeusriskit nyt myös pienissä vientihankkeissa. Aiemmin Finnvera keskittyi pitkäkestoisiin ja euromääräisesti suuriin hankkeisiin. Muutos vaatii uusien riskinhallintakeinojen kehittämistä.

- Pienten kauppojen ihmisoikeusriskien hallinta on vaativaa kauppojen nopeuden ja kaupan pienen arvon takia, minkä takia Finnveran ja myyjän vaikutusvalta ostajan toimintaan on usein pieni. Finnveran tavoitteena on saada viejiä ja heidän asiakkaitaan mukaan riskinhallintaan pala palalta.

- Esimerkiksi, kun vientiyritykset ovat tekemisissä asiakkaidensa kanssa, ne voivat osoittaa kiinnostusta asiakkaansa vastuullisuusasioihin kysymällä esimerkiksi työntekijöiden oloista ja oikeuksista sekä työturvallisuudesta ja sen hallinnasta. Annamme mielellämme yrityksille neuvoja ja tukea ihmisoikeusriskien hallintaan. Näin myös ostaja saadaan kiinnittämään asiaan huomiota, Etelämäki kertoo.

Finnveran tehtävä on edistää suomalaisten yritysten vientiä rahoituksen keinoin. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Strategian mukaisesti Finnvera ja sen rahoittamat hankkeet ovat vastuullisia ympäristöä ja ihmisiä kohtaan. Tavoitteena on arvioida ympäristö- ja sosiaaliset riskit kaikista vientitakuuhakemuksista. Arvion laajuus riippuu kaupan arvosta, ostajan hankkeen koosta ja viejän hakemasta rahoitustuotteesta.

Uuden ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikan jalkautus on tämän ja ensi vuoden toimenpiteitä. Tähän mennessä ne vientiyritykset, joiden kanssa uudenlaista politiikkaa on viety käytäntöön ovat ottaneet asian positiivisesti vastaan.

 - Kaikki ovat kiinnostuneita ja tiedostavat asian tärkeyden.

Maailma muuttuu ja vastuulliset toimijat pysyvät pinnalla

Vastuullisuus on pysyvä muutos, ei vain trendi, kiteytti vastuullisuus-klinikalla puhunut Global Compact Suomen pääsihteeri Lenita Toivakka.  YK:n alaisuudessa toimiva Global Compact vie eteenpäin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja yrityksien välistä kansainvälistä yhteistyötä.

- Maailma elää epävarmuudessa, yritysten rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa on entistä tärkeämpää, Toivakka sanoo.

Vastuullisuus on liiketoiminnallisesti kannattavaa, auttaa kartoittamaan riskejä, tuo liiketoimintamahdollisuuksia ja kustannussäästöjä. Koronatilanne ei sysää vastuullisuustavoitteita tuonnemmaksi, Toivakka painottaa. Päinvastoin:

- Vastuullisuus on tulevaisuuden menestyksen edellytys. Vastuullisesti toimivat yritykset ovat vahvempia kestämään ulkoa tulevia iskuja.

Teollisesta toiminnasta ihmisiin ja ympäristöön aiheutuvien riskien ja negatiivisten vaikutusten perusteellinen hallinta muuttuu päivä päivältä tärkeämmäksi maapallon väestön kasvun myötä, sanoo myös Finnveran Lauri Etelämäki. Toimijat, jotka huomioivat tämän ajoissa, ovat paremmassa asemassa kuin ne, joiden toiminta ei ole kestävää.

- Usein on kyse suhteellisen pienistä asioista, joilla on suuri merkitys käytännössä.

Lisätietoa aiheesta:

Tutustu Finnveran vastuullisuuteen ja ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikkaan

Jaa sivu: