Content Section
Artikkelit

Uusi pk-takaus helpottaa kasvuhakuisten pk-yritysten rahoituksen saamista

Finnvera ottaa 2.9.2019 käyttöön uuden kasvuhakuisille pk-yrityksille tarkoitetun takaustuotteen, pk-takauksen. Pk-takaus on pankkilainalle myönnettävä takaus, jota voidaan käyttää erilaisten investointi-, käyttöpääoma- ja tuotekehityshankkeiden rahoitukseen.

Pk-takauksen tavoitteena on tukea pk-yritysten kasvua ehdoiltaan yksinkertaisella rahoitusratkaisulla. Myös takauksen hakeminen on helppoa: yritys asioi oman pankkinsa kanssa, joka hakee takausta asiakkaansa puolesta Finnveralta.

Pk-takaus kattaa 80 % pankin myöntämän lainan määrästä, ja taattavan pankkilainan määrä voi olla 12 500–150 000 euroa. Finnvera ei edellytä takausta hakevalta yritykseltä vastavakuuksia eikä omarahoitusosuutta hankkeeseen. Pk-takauksen toimitusmaksu on 1 % takauksen määrästä, jonka lisäksi Finnvera veloittaa 3 % vuotuisen takausprovision voimassa olevan pk-takauksen määrästä.

Pk-takausten myöntäminen suomalaisille yrityksille on mahdollista COSMEn ja Euroopan investointiohjelman alaisuudessa perustetun Euroopan Strategisten Investointien rahaston ("ESIR") takauksen avulla. ESIR:n tarkoituksena on parantaa rahoituksen saatavuutta ja edistää tuotannollisten investointien toteuttamista Euroopan Unionissa.

Tutustu oheisella videolla pk-takaukseen ja jo pidempään käytössä olleeseen, aloittaville yrityksille tarkoitettuun alkutakaukseen.

Lue lisää Finnveran pk-takauksesta