Content Section
Artikkelit

Suoraan maailmalle – näin Finnvera rahoittaa aloittavia kansainvälistyviä yrityksiä

Kun näet tämän tekstin, tartu hihasta ja kysy rahoituksesta. Finnveralaisista Slushissa tavattavissa Laura Laine ja Jani Tuominen (kuvassa) sekä Jari Ihamäki, Tom Siegfrids, Otto Lindstedt ja Juuso Heinilä. Aloittavien kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoitus on yksi Finnveran painopistealueista.

 

Finnverassa muodostettiin tänä vuonna ryhmä, joka keskittyy erityisesti alkuvaiheen kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoittamiseen. Nämä yritykset halutaan tunnistaa aikaisessa vaiheessa, jotta erityyppiset rahoitus- ja neuvontapalvelut voidaan kohdistaa niille tarkemmin ja oikea-aikaisesti.

Rahoituspäällikkö Jani Tuominen kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset -tiimistä, millaisia yrityksiä nämä aloittavat kasvavat ja kansainvälistyvät ovat? Minkä kokoisia, millä toimialoilla, mikä niitä yhdistää?

– ­Tyypillisesti tämän segmentin yrityksiä yhdistää se perusasia, että ne pyrkivät hakemaan voimakasta kasvua myös muualta kuin kotimarkkinoilta. Yhtiöiden tavoitteet ja strategiat ovat jokseenkin saman tyyppisiä toimialasta riippumatta, niitä yhdistää kyvykkyys ja tahtotila. Yritykset voivat olla kooltaan hyvinkin erilaisia. Tavoitteenamme on mahdollistaa rahoituksen avulla yhtiöiden kasvupotentiaalia, mutta toki useat yhtiöt ovat vielä melko pieniä ja starttivaiheisia.

Mitä eroa on aloittavilla kansainvälistyvillä ja startupeilla?

– Nämä kaksi asiaa eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan kansainvälistyvä startup-yhtiö on hyvin yleinen näky meillä. Kaikki uudet ja perustettavat yhtiöt eivät toki ole startuppeja, vaan startup-yhtiöitä yhdistävä piirre on pyrkiä voimakkaaseen kasvuun. Valtaosa etenkin teknologia-alan startupeista hakeekin kasvua myös kansainvälistymällä, koska näillä yhtiöillä harvoin on edes kotimarkkinaa. Ne ovat jo aloittaessaan kansainvälisiä. Kansainvälistymistä aloittava yritys on voinut toimia jo pitkään ja olla muutoshakuinen. Yhtiöt voivat siis muuttaa strategiaa ja hakea uusia markkinoita myös Suomen ulkopuolelta. Eroja on, mutta usein nämä asiat esiintyvät samassa yhtiössä.

Miten Finnvera rahoittaa näitä yrityksiä?

– Finnvera rahoittaa yhtiöitä eri tuote- ja palveluvaihtoehdoilla tarpeesta riippuen. Esimerkiksi kansainvälistyessä yhtiöiden rahoitustarpeet ovat hyvin etupainotteisia, ja niillä panostuksilla mahdollistetaan tulevaa kasvua. Tyypillisin malli on takaus pankin lainalle tai limiitille. Käyttökohteena usein korostuvat myynnin, markkinoinnin ja kaupan rahoitukset. Myös etabloituminen uusille markkinoille on usein osana rahoitustarvetta.

"

Rahoitussuunnitelma on olennainen osa yhtiön kasvusuunnitelmaa!

"

Voiko Finnvera olla mukana jo yrityksen alkuvaiheen tuotekehityksen rahoituksessa?

– Tuotekehityksen rahoitus on pääsääntöisesti hoidettu muulla kuin Finnveran tarjoamalla vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella, eli esimerkiksi oman pääoman ehtoisilla vaihtoehdoilla ja muilla sijoituksilla. Myös Business Finlandin tuotteet näkyvät usein tämän asiakasryhmän rahoitusrakenteissa. Se mikä usein yhdistää kasvavia ja kansainvälistyviä, etenkin teknologia-alan yhtiötä, on pääomaintensiivisyys. Oman pääoman ehtoisilla rahoituksilla luodaan pohjaa ja kehitetään toimintaa, joka myös toimii mahdollistajana kokonaisrahoitusrakenteelle. Kaikkia rahoituksia yhdistää yksi tärkeä asia, joka on kannattavan toiminnan edellytys! Tämä korostuu siinä, kun arvioidaan missä vaiheessa Finnvera ja pankit voivat olla mukana rahoituksilla.

Sinut ja kollegoitasi voi löytää Sluhista. Miksi teidän juttusillenne kannattaa tulla? Kuinka Finnvera voi auttaa tyypillisiä Slush-kävijöitä niiden hankkeissa?

– Finnvera voi auttaa ja olla osana rahoitusrakenteita omilla tuotteilla ja palveluilla. Usein pääomarahoituksen yhteydessä haetaan myös lainarahaa tai muuta vieraan pääoman tuotetta, jolla saavutetaan toivottu kokonaisrahoitus. Meidän juttusille kannattaa tulla ehdottomasti silloin kun rahoitustarve on lähestymässä, mielellään jo hyvissä ajoin jolloin voimme neuvoa ja sparrailla tulevia suunnitelmia. Kannattaa myös muistaa, että Finnvera järjestää pk-yrityksille maksuttomia vientikaupan rahoituspajoja, joissa yrityksen avainhenkilöt tutustutetaan käytännönläheisesti vientikaupassa käytettäviin rahoitusratkaisuihin ja riskeiltä suojautumisen keinoihin.

Tärppejä ulkoista rahoitusta hakevalle yritykselle? Mitkä asiat pitää olla kunnolla, jotta rahoitus järjestyy?

– Perusasiat pitää olla ehdottomasti kunnossa. Selkeät liiketoimintasuunnitelmat, tavoitteet ja laskelmta  antavat kuvan siitä, mitä yritys on hakemassa. Nämä eivät pelkästään palvele rahoittajia, vaan aktiivisesti päivitettynä toimivat yhtiölle hyvänä apuna ja ohjaavana suunnitelmana. Rahoitussuunnitelma on olennainen osa yhtiön kasvusuunnitelmaa!

Mitä odotuksia sinulla on tapahtumalle?

– Odotukset ovat korkealla ja uskon, että pääsemme tänäkin vuonna keskustelemaan toinen toistaan huikeampien yrittäjien ja yritysten kanssa. Etenkin se nostaa odotuksia, että mukana olevat yhtiöt ja ihmiset ovat erittäin innostuneita ja aktiivisia. Toivon ja teen sen eteen töitä, että me löydämme yritykset ja Finnveran palveluja tarvitsevat löytävät meidät.