Etsi Finnverasta

Artikkelit

Edellinen sivu

Liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä: Rahoituksen saatavuuden kannalta positiivinen vuosi

12.03.2019

Vuosi 2018 oli pk-yritysten rahoituksen saatavuuden kannalta hyvin positiivinen. Kotimaassa talouden kasvuvauhti oli ripeää, ja alkuvuonna yritysten investoinnit ja niihin myöntämämme rahoitus olivat hienoisessa kasvussa. Pankkikilpailu ja eurooppalaisten takausinstrumenttien lisääntynyt käyttö korvasivat osittain Finnveran rahoitusta. Meidän kannaltamme yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistuminen on tervetullutta. Tärkeintä on, että suomalaiset yritykset saavat rahoitusta hankkeisiinsa.

Alkuvuonna Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö uudistivat yhteistyössä valtion luotto- ja takaustappiositoumuksen, mikä yksinkertaisti huomattavasti vuosien saatossa sirpaloitunutta sitoumusta. Uudistus tehostaa toimintaa niin Finnverassa kuin ministeriössäkin, joskin se heikensi pk-rahoitusyksikön tulosta vuonna 2018.

Omassa rahoituksessamme positiivista oli kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten lisääntynyt investointihalukkuus. Tämä yritysjoukko on keskeisimpiä kohderyhmiämme, jonka kasvun edellytyksiä pyrimme parantamaan kaikin keinoin. Teettämämme tutkimus osoitti, että pk-yritykset eivät tunne viennin rahoituksen keinoja riittävästi ja yritykset kärsivät siksi luottotappioita tai menettävät kauppoja. Vientikaupan rahoituskiertue lähti konkreettisesti lisäämään tietoa rahoitustavoista ja riskeiltä suojautumisesta. Viestimme on, että varovainenkin yritys uskaltaa lähteä kansainvälistymään, sillä riskeiltä voi suojautua. Ostajalle tarjottu rahoitus puolestaan voi ratkaista kauppoja suomalaisille.

”Suomessa yritysten rahoitusmarkkinat toimivat eurooppalaisittain erittäin hyvin, mutta haluamme osaltamme varmistaa, ettei yritysten kasvu jää kiinni rahoituksesta.”

Suhdannekehitys huomioon ottaen tarvitsemme näiden yritysten aktiivisuutta. Talouden kasvu ei lopu, mutta maailmantalouden veto ei ole yhtä hyvää kuin edellisvuosina. Tulevaisuuden rakentamiseksi tarvitaan investointeja, sekä kiinteitä että aineettomia. Maailmalla riittää ostajia ja asiakkaita. Digitaalisuuden ja digitaalisen markkinoinnin keinoin suomalaiset yritykset voivat ottaa merkittäviä kasvu- ja kansainvälistymisaskelia myös kotimaasta käsin.

Tehtävämme on yhdessä yhteistyökumppaneiden, kuten kiertueen toimijoiden ja Team Finland -verkoston, kanssa varmistaa, että suomalaiset yritykset tuntevat vientikaupan rahoitusratkaisut. Kansainvälistymisessä auttavat myös jo 1990-luvun alussa perustettu edustustomme Pietarissa ja Business Finlandin kanssa vuonna 2017 käynnistetty yhteistyöpilotti Oslossa. Keskeisin tavoite on auttaa suomalaisia pk-yrityksiä etabloitumaan Venäjälle tai Norjaan tai hakemaan näistä maista yhteistyökumppaneita.

Loppuvuonna uutiset suhdannehuipun ohittamisesta lisääntyivät. On hyvä muistaa, että suomalaiset yritykset ovat taloudellisesti erinomaisessa kunnossa. Se antaa hyvät edellytykset uudistua, investoida, kasvaa ja kansainvälistyä. Suomessa yritysten rahoitusmarkkinat toimivat eurooppalaisittain erittäin hyvin, mutta haluamme osaltamme varmistaa, ettei yritysten kasvu jää kiinni rahoituksesta. Haemme uusia ratkaisuja, joilla etenkin pienten kasvuhakuisten yritystenrahoitusta voitaisiin helpottaa. Olemme valmiit lisäämään omaa rooliamme ja rahoitusosuuttamme painopistealueilla, joilla havaitsemme rahoituskapeikkoja.

Jatkamme työtä omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi. Erityisesti työllistävissä yrityksissä omistajanvaihdos on iso mahdollisuus, sillä yrityskauppa lisää usein kasvuhakuisuutta selvästi. Monet tutkimukset osoittavat, että nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia yrittäjyydestä uravaihtoehtona. Haluaisin nähdä tämän kiinnostuksen konkretisoituvan siten, että nuoret tulevat omistajiksi jo toimiviin yrityksiin, mikä on tunnetusti riskittömämpi tapa aloittaa yritystoiminta.

Palvelumme kehittämiseksi aloitimme ensimmäisen robotisoidun prosessiautomaatiohankkeemme ja selkeytimme loppuvuonna työnjakoa valtakunnallisten ja alueyksiköiden välillä. Käynnistimme pk-rahoituksen minievaluaation jatkoksi työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2012 teettämälle ja koko Finnveraa koskeneelle arvioinnille. Hankkeella pyrimme hahmottamaan tulevaa rooliamme pk-yritysten rahoittajana entistä konkreettisemmin.

Olen iloinen siitä, että asiakastyytyväisyytemme on pysynyt korkeana. Se kertoo siitä, että olemme onnistuneet asiantuntijoina palvelemaan yrityksiä rahoitustarpeissa. Uskomme lisääntyneen aktiivisuuden ja aloitettujen kehittämistoimien näkyvän korkeina NPS-lukuina jatkossakin.

Juuso Heinilä

liiketoimintajohtaja, pk- ja midcap-rahoitus

Lue lisää Vuosikatsauksestamme.

Lue myös: Liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta: Finnveran rooli pysyy vahvana

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot