Etsi Finnverasta

Artikkelit

Edellinen sivu

Liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta: Finnveran rooli pysyy vahvana

04.03.2019

Epävarmuus, protektionismin uhka ja kauppapoliittiset kriisit värittivät maailmantaloutta vuonna 2018. Omassa liiketoiminnassamme vuosi onnistui kuitenkin odotetusti. Myönsimme vientitakuita ja erityistakauksia edelleen yli 3 miljardilla eurolla ja vientiluottoja yli 2 miljardilla. Ostajalle tarjottavien rahoitusratkaisujen rooli on keskeinen suuryritysten myymien pääomahyödykkeiden vientikaupoissa. Tämä kävi ilmi myös teettämässämme viennin rahoituksen vaikuttavuustutkimuksessa.

Odotamme viennin rahoituksen kysynnän pysyvän korkeana vuonna 2019. Yksittäisten suurten vientikauppojen toteutumisella on suuri vaikutus ennusteeseen, ja tämä selittää myös rahoituksen volyymien vuosittaista vaihtelua. Odotamme kysynnän pysyvän vahvana päätoimialoilla: risteilyalus-, tele- ja metsäsektoreilla.

Viennin rahoituksesta puhuttaessa esiin nousevat yleensä viime vuosina kasvanut vientitakuiden kokonaisvastuukanta ja rahoituksen keskittyminen muutamalle toimialalle. Mittakaavan kasvu korostaa riskienhallinnan merkitystä, sillä Finnveran toiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä itsekannattavaa. Tämän turvaamiseksi olemme kasvavassa määrin jakaneet luottoriskejä muiden maiden vientitakuulaitosten ja yksityisen markkinan kanssa erityisesti keskittymäriskien pienentämiseksi.

Rahoituksen kohdentumisessa tärkeä mittari on vaikuttavuus eli millä tavalla vientikauppojen rahoittaminen kokonaisuutena vauhdittaa Suomen taloutta. Tätä avasi myös elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tarkastelu Nokiaa ja Meyer Turkua koskeneista viennin rahoitushankkeista ja niiden vaikutuksista. Risteilylaivat ovat suuria yksittäisiä hankkeita, ja viime vuosien suuri rahoituskysyntä juuri risteilyalussektorilla on vaikuttanut siihen, että rahoitusvaltuuksiamme on ollut tarpeen nostaa. Suuria risteilijöitä ei maailmalla juuri myydä ilman valtioiden vientitakuita, ja Suomen kilpailijamaat tarjoavat niitä aktiivisesti. Yli 600 miljoonan euron arvonlisä ja lähes 10 000 henkilön työllisyysvaikutus kertovat miten merkittäviä risteilijähankkeet positiivisine kerrannaisvaikutuksineen ovat.

Kilpailukykyisellä vienninrahoitusjärjestelmällä pyrimme huolehtimaan osaltamme siitä, että vientitoimialojen kehitysmahdollisuudet ovat vähintään samalla tasolla kuin kilpailijamaissa. Tämä on valtion eli omistajamme meille antama tehtävä.

Olemme saaneet viime vuosina asiakkailtamme viestiä viennin rahoituksen CIRR-korkojärjestelmän kehittämistarpeesta. Työ- ja elinkeinoministeriö nimesi selvitysmiehen kartoittamaan CIRR-järjestelmän toimivuutta, ja raportti julkaistiin loppuvuodesta 2018. Sen pohjalta asetettu työryhmä pohtii parhaillaan viennin rahoitusjärjestelmän kehittämistä. Olemme tyytyväisiä, että pääsemme osana työryhmää kehittämään toimintamme edellytyksiä.

“Finnvera on luotu kantamaan poliittista riskiä ja edistämään kaupankäyntiä. Riskienhallinta ja itsekannattavuus ovat toimintamme kulmakiviä.”

Pyrimme auttamaan suomalaisia yrityksiä solmimaan kauppasopimuksia tapaamalla säännöllisesti paitsi vientiyrityksiä, myös niiden ulkomaisia asiakkaita sekä koti- ja ulkomaisia rahoittajia. Saamamme asiakaspalaute on ollut hyvin positiivista. Olemme erittäin iloisia kansainvälisestä TXF Importer’s Choice -palkinnosta, jonka mukaan Finnvera onnistui palvelemaan vientiyritysten ulkomaisia ostajia parhaiten vuonna 2017. Meidät palkittiin myös viejien arvioissa.

Suhdanne-ennusteiden mukaan maailmankauppa hidastuu vuonna 2019. Kaupan katsantokanta lyhenee, jolloin rahoitusta tarvitaan kenties vähemmän. Toisaalta epävarmuus markkinoilla voi lisätä kysyntää Finnveran takuille.

Protektionistiset agendat haastavat kaupan osapuolia. Tavoiteltavaa on, että OECD:n asettamia vientitakuutoiminnan minimiehtoja ei alitettaisi. Kansainvälinen trendi on, että painopiste siirtyy yritysten välisestä kilpailusta arvoketjujen ja valtioiden kilpailuksi, jossa yhteisten sopimusten merkitys vähenee. Monet maat ovat kehittäneet vientiluottosopimusten ulkopuolisia rahoitusinstrumentteja, ja esimerkiksi Kiina on vahvistanut rooliaan. Monissa maissa vientiä rahoittavat organisaatiot ovat yhä enemmän omien kotimaidensa kauppapolitiikan jatkeita.

Suomen kaltaiselle pienelle vientiriippuvaiselle taloudelle tilanne on haastava. Korotetut valtuutemme ovat antaneet meille tarvittavat resurssit vauhdittaa suomalaista vientiä. Viennin rahoituksessa arvioimme suomalaisen intressin toteutumista, ja rohkaisemme vientiyrityksiä suuntautumaan kansainvälisille markkinoille. Finnvera on luotu kantamaan poliittista riskiä ja edistämään kauppaa, olipa maailmantalouden suhdanne millainen hyvänsä. Riskienhallinta ja itsekannattavuus ovat toimintamme kulmakiviä.

Jussi Haarasilta
liiketoimintajohtaja, suuryritykset

Lue lisää Finnveran vuodesta 2018 vuosikatsauksestamme.

Lue myös: Liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä: Rahoituksen saatavuuden kannalta positiivinen vuosi

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot