Etsi Finnverasta

Artikkelit

Edellinen sivu

Hyvä taloussuhdanne näkyy viennin rahoituksessa

06.09.2018

Finnveralla on yli 27 000 asiakasta, joista suuryrityksiä on noin 100. Euromääräisesti suurin mittakaava tulee kuitenkin juuri suuryritysten vientihankkeiden rahoituksesta. Finnveran vientitakuiden ja erityistakausten vastuukannat olivat kesäkuun lopussa yli 23 miljardia euroa. Vastuukannan nousun taustalla on suuri rahoituskysyntä erityisesti risteily- ja teletoimialoilla Yhdysvalloissa, kertoo liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

Finnveran puolivuosikatsaus kertoo, että kymmenen suurinta yksittäistä vastuuta eli ostajaa muodostavat 71 prosenttia vientitakuukannasta eli kaikista myönnetyistä vientitakuista ja sitovista vientitakuutarjouksista.

Suurimmat vienninrahoituksen vastuiden toimialat ovat alus-, tele- ja metsätoimialat, jotka muodostavat 89 prosenttia kokonaisvastuukannasta.

-Toimialakeskittymät ovat tyypillinen piirre vientitakuutoiminnassa, ja Suomessa nämä kolme ovat suurimmat vientialat, joiden hankkeita olemme takaamassa ja rahoittamassa. Varaudumme kasvaneisiin vastuisiin jälleenvakuutuksilla, joilla pyrimme lieventämään myös toimialakeskittymistä johtuvia riskejä. Jälleenvakuuttaminen on keskeinen osa riskienhallintaamme, ja riskienhallintastrategiaamme kuuluu myös uusien suojausmenetelmien kartoittaminen, liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta sanoo.

Viime vuosien noususuhdanne ja hyvä taloustilanne näkyy siinä, että pääsääntöisesti yritysten talous on kestävällä pohjalla. Finnveran riskin kohteena olevien yritysten, pankkien ja maiden luokitukset ovat pysyneet valtaosin ennallaan, ja uudet suuret vastuut sijoittuvat pääosin hyviin riskiluokkiin.

Rahoitusta tulevaisuudessa tapahtuviin toimituksiin

Finnveran tytäryhtiön, Suomen Vientiluotto Oy:n, vientiluottojen sopimuskannan määrä oli kesäkuun 2018 lopussa 12,8 miljardia euroa (12,5). Luku sisältää nostetut luotot 5,6 miljardia euroa (4,8) ja sitovat rahoituslupaukset 7,2 miljardia euroa (7,7). Tähän vastuukantaan liittyvät luottoriskit on katettu kokonaan emoyhtiö Finnvera Oyj:n vientitakuilla, jotka sisältyvät edellä mainittuun viennin rahoituksen kokonaisvastuukantaan.

Tämän vuoden alkupuolella uusia suuria vientihankkeita on tullut vireille viime vuotta vähemmän.

-Jo kevään tilinpäätöksessä samoin kuin nyt puolivuosikatsauksessa todettiin, että koko viennin rahoituksen vastuukannasta yli puolet kohdistuu yritysten tulevaisuudessa tapahtuviin toimituksiin. Tilanne on poikkeuksellinen Finnveran toiminnan aikana, ja kuvastaa sitä, että yrityksillä on tällä hetkellä tilauksia vuosiksi eteenpäin. Tällä hetkellä yli 23 miljardista eurosta nostamattomia vastuita on 13 miljardia euroa. Se tarkoittaa, että olemme tehneet sitovan tarjouksen vientitakuusta tai rahoituksesta, ja se nostetaan, kun toimitettava tuote on valmis luovutettavaksi ostajalle.

Positiivista on myös se, että pk- ja midcap-yritysten vienti näyttää piristyneen. Alkuvuonna Finnveran myöntämästä pk- ja midcap-rahoituksesta aiempaa suurempi osuus kohdistui investointeihin ja vientihankkeisiin. Niitä pyritään vauhdittamaan tästä syksystä lähtien neuvontapalveluilla yhdessä muiden rahoittajien ja luottovakuuttajien kanssa.

Lisää aiheesta:

Näin viennin ostajarahoitus toimii – katso video 

Finnvera-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018

Riskeiltä suojautuminen kuuluu vientitakuutoimintaan

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot