Content Section
Artikkelit

Finnvera: Kriisistä nousuun teollisuuden ja keskisuurten yritysten johdolla

Kuvituskuva
Published date

Lähiajan odotukset ovat pk-yrityksissä varovaisen toiveikkaat. Koronakriisistä noustaan tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan teollisuuden ja vähintään 50 henkeä työllistävien yritysten johdolla. Yritysrahoitus toimii hyvin, mikä on helpottanut pk-sektorin tilannetta ja edistää talouden jälleenrakennusta.

Edellisestä, viime syksyn barometristä, suhdanneodotusten saldoluku nousi 14 yksiköllä lukemaan +3, kun 26 prosenttia vastaajista odottaa nyt suhdanteiden paranevan ja 23 prosenttia näkee niiden heikkenevän. Teollisuuden odotukset ovat muita toimialoja paremmat ja saldoluku oli +10. Silti myös teollisuuden näkymät ovat vielä melko varovaiset. 

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämään barometriin vastasi joulu–tammikuussa runsaat 5500 pk-yritystä, joista lähes 60 prosenttia edustaa palvelualoja. Teollisuuden yritysten osuus on 8 prosenttia, kaupan 17 ja rakentamisen 16 prosenttia.

Pk-yritysten suunnitelmat ulkoisen rahoituksen hakemisessa ovat pysyneet varsin vakaina. Nyt 22 prosenttia barometrin vastaajista aikoo hakea rahoitusta seuraavien 12 kuukauden kuluessa. Vastaava osuus oli vuosi sitten 21 prosenttia eli lähes sama.

– Poikkeuksellinen taloustilanne näkyy selvimmin rahoituksen käyttötarkoituksessa, kun 20 prosenttia vastaajista piti suhdanteista johtuvaa käyttöpääoman tarvetta tärkeimpänä rahoituksen hakemisen perusteena. Osuus on noin kaksinkertainen normaaliaikoihin nähden, toteaa Finnveran pääekonomisti Timo Lindholm.

Maksuvaikeuksia viimeisten kolmen kuukauden aikana kertoi kokeneensa 15 prosenttia barometrin vastaajista. Osuus on samaa luokkaa kuin vuosina 2017–2019 ja olosuhteisiin nähden hyvin matala. Tämä viittaa siihen, että yritykset ovat pystyneet nopeasti sopeuttamaan toimintakulujaan ja että koronatuet ja -rahoitus ovat helpottaneet yritysten taloutta.

Yritysrahoitus toimii hyvin

Tuoreen barometrin vastaukset osoittavat, että yritysrahoitus on Suomessa toiminut hyvin myös täysin poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Pk-yritykset kokevat rahoituksen saatavuuden kiristyneen vain hieman vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Muutos on kuitenkin pieni ja näkyy lähinnä yritysten omaa pääomaa koskevien vaatimusten nousuna.

Finnveran toiminta on merkittävästi ylläpitänyt rahoituksen saatavuutta. Sitä osoittaa Finnveran kotimaan rahoituksen viimevuotinen 70 prosentin kasvu 1,7 miljardiin euroon sekä Finnveran takauksen merkitys pk-yritysten pankkirahoituksessa. Barometrin mukaan hieman yli kolmannes pankkirahoitusta ottaneista pk-yrityksistä kertoi, että Finnveran takaus oli rahoituksen saamisen edellytyksenä.   

– Finnveran takausta on tarvittu juuri niissä yritysryhmissä, joiden rooli talouden uuden nousun rakentamisessa on ratkaiseva. Näitä ryhmiä ovat kasvuhakuisimmat pk-yritykset, vientimarkkinoilla toimivat sekä teollisuutta edustavat yritykset, summaa Lindholm.

Koronasta noustaan, mutta jatkuuko kasvu?

Pk-yritysten suhdanneodotukset nousivat varsinkin teollisuudessa ja ovat nyt samalla tasolla kuin vuosi sitten – juuri ennen koronakriisiä. Alkanut vuosi onkin koronasta palautumisen aikaa. Suurin kysynnän ryöpsähdys voi tapahtua palvelualoilla, kun koronan rajoitteet poistuvat. Sen tarkkaa ajankohtaa on edelleen vaikea hahmottaa, eikä käänne näy vielä tämän barometrin tuloksissa.

Yritysten kasvuhakuisuus vahvistui viime syksyn lukemista, mutta on ymmärrettävästi edelleen melko vaisua. Samalla investointien odotetaan vähenevän kaikilla päätoimialoilla.

– Markkinoita jaetaan aina kriisiaikoina uudelleen. Korona jättää talouteen myös pysyviä muutoksia, joiden hyödyntäminen tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia, arvioi Lindholm. Rohkeutta ja uudistuskykyä tarvitaan sekä yrityksiltä että julkiselta vallalta, jotta taloutemme ei kohtaa toista peräkkäistä menetettyä vuosikymmentä.

 

Lue Pk-yritysbarometri tästä linkistä.

Lisätietoja:

pääekonomisti Timo Lindholm, Finnvera Oyj, puh. 029 460 2910, [email protected]