Content Section
Artikkelit

Etlan Aki Kangasharju: Viennissä onnistuvat yritykset, jotka eivät pelkää epäonnistumisia

Suomalaisyritysten seuraava menestysaskel harpataan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja markkinointiin panostamalla, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Viennissä onnistuvat ne yritykset, joiden vauhti ei hiivu ensimmäisellä esteellä.

Suomen talouskasvu on viime vuosina hidastunut, ja taantuma on noussut monissa spekulaatioissa esille Suomen yritystoimintaa ja taloutta uhkaavana peikkona. Samaan aikaan suomalaisyritykset hakevat vimmatusti keinoja kasvun ylläpitämiseksi tai kiihdyttämiseksi. Onko Suomen talous kriisissä?

– Itse en usko taantumaan juuri nyt. Inflaatio on matalalla ja ostovoimaakin löytyy. Toisaalta Euroopassa kuohuu esimerkiksi brexit-epävarmuuden ja Ranskan levottomuuksien myötä. Tilanne voi siis muuttua nopeastikin, toteaa Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Vaikka talouskasvu on Kangasharjun mukaan kokonaisuudessaan pienentynyt, on tavara- ja palveluviennissä ollut havaittavissa kasvupyrähdyksiä. Vientiä ei sinänsä voi Kangasharjun mukaan pitää talouskasvun veturina, sillä maailmantaloudessa on yleisesti näkynyt heikkenemistä.

– Jos tarkkoja ollaan, niin talous on kääntynyt laskusuhdanteeseen, mutta ei taantumaan saakka, kuvailee Kangasharju vallitsevaa tilannetta. 

Aki Kangasharju on hiljattain nimitetty Etlan uudeksi toimitusjohtajaksi. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos eli Etla on talouden tutkimus- ja ennustelaitos, joka tekee kansantaloudellista, liiketaloudellista ja sosiaalipoliittista tutkimusta sekä taloudellisia ennusteita.

Kangasharjun omin sanoin Etla tuottaa laadukasta ja puolueetonta tietoa elinkeinoelämästä päätöksenteon tueksi. Kangasharju tutkii tiimeineen siis myös yritysten edellytyksiä kasvuun ja vientiin vallitsevassa talousilmapiirissä. Hänen mukaansa Suomen talouden elvyttämiselle tulisi löytää euroaikaan soveltuvia mekanismeja, jotka korvaisivat markan devalvoimisen.

– Suosisin paikallista sopimista ja ennen kaikkea niin sanottujen kriisilausekkeiden laajentamista tulevia taloussokkeja silmällä pitäen, jolloin työehtosopimuksen ehdoista voitaisiin poiketa tietyissä tapauksissa. Myös hintakilpailukyvystä tulee huolehtia syksyllä alkavien palkkaneuvotteluiden yhteydessä, jotta yritysten kustannukset eivät nousisi liikaa.

Finnveran vientitakauksella tuottavuutta nostava vaikutus

Kansainvälistymispalveluita suomalaisyrityksille tarjoavan Team Finlandin vienninrahoituspalvelut auttavat suomalaisyrityksiä Aki Kangasharjun mielestä oikeaan suuntaan, eli kannattavaan kansainvälistymiseen. Finnvera on yksi Team Finlandin verkoston jäsenistä esimerkiksi Business Finlandin ja ulkoministeriön ohella.

Etlan viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan etenkin suurimmilla vienninrahoituskohteilla on merkittäviä vaikutuksia Suomen taloudelle.

– Tulosten mukaan esimerkiksi Meyerin ja Nokian vientitakuiden piirissä oleva toiminta synnyttää selvästi Suomeen uutta arvonlisää ja työllisyyttä, joskin toiminta samalla pienissä määrin myös syrjäyttää muuta yksityistä toimintaa, Kangasharju kertoo.

Saman tutkimuksen mukaan Finnveran toiminta kasvattaa liikevaihtoa ja nostaa tuottavuutta myös kansainvälisesti suuntautuneissa pk-yrityksissä. Etla on arvioinut Finnveran vaikuttavuutta useissa hankkeissa.

– Tulokset ovat varsin positiivisia ja rohkaisevat edelleen kehittämään Finnveran toimintaa, Kangasharju summaa.

Hyvällä tuotteella ja markkinoinnilla pääsee pitkälle

Suomella on Kangasharjun mukaan vielä kirittävää viennin ja talouden vauhdittamiseksi. Luottoluokittaja Standard & Poor’s antoi maaliskuussa raporttinsa Suomen taloudellisesta tilasta. Suomen luottoluokitus pysyi AA+/Aa1-tasolla, mutta luokituksen laskemista harkitaan, mikäli rakenteellisia uudistuksia ei saada aikaiseksi. Aki Kangasharju tunnistaa Suomen taloudessa vientiä hidastavia sudenkuoppia.

– Suomalaisyritysten viennin kasvu Kiinaan on ollut suhteellisen hidasta. Myös tutkimuksen ja kehityksen vaikutukset eivät ole olleet toivottavia tai riittäviä ja olemme tehneet liian vähän koneinvestointeja, Kangasharju luettelee.

Missä yritykset sitten ovat onnistuneet? Suomalaisyritykset ovat Aki Kangasharjun mukaan osoittaneet erinomaisuuttaan erilaisissa arvoketjuissa ja erityisesti välituotteiden viennissä, kuten koneissa, metsäteollisuudessa ja laitteissa.

Vaikka Suomi niittää menestystä monella alalla ja on pärjännyt kansainvälisissä innovaatiokyselyissä, voisi moni yritys nostaa toimintansa ansaitsemalleen tasolle panostamalla yhä enemmän tuotteiden markkinointiin, kuten muissa Pohjoismaissa jo tehdään. Aki Kangasharjun mukaan suomalaisille merkittävät uudet markkina-alueet ulottuvat Kiinasta nouseviin Aasian jätteihin.

– Painopiste on liikkumassa Kiinasta Indonesiaan, Thaimaahan ja Vietnamiin. Kasvuun ei ole oikotietä. Täytyy olla hyvä tuote, hyvä markkinointi ja edellytykset panostaa tuotekehitykseen, Kangasharju toteaa.

"

Ei kasvuun ole oikotietä. Täytyy olla hyvä tuote, hyvä markkinointi ja edellytykset panostaa tuotekehitykseen.

"

Yhtä merkittävää kuin markkinointi on Kangasharjun mielestä epäonnistumisia pelkäämätön yrittämisen asenne.

– Kovin viennin cowboy on se, joka nousee uudelleen ylös, ei se joka pysyy pisimpään ratsailla, Kangasharju muotoilee.

Aki Kangasharju muistuttaa myös, että Suomen valtiolla on vastuu saada lisää ihmisiä kokeilemaan yrittämisen siipiä. Lisäksi Kangasharju toivoisi työmarkkinoille yleisesti enemmän joustoa, jotta yritykset voisivat irtisanomisten sijaan pitää työvoimastaan kiinni.

– On hyvä muistaa, että hyvinvointiyhteiskunta saa rahansa nimenomaan yrityksiltä, joista taas syntyy verotuloja, Kangasharju sanoo ja jatkaa:

– Suhdannevaihteluihin suosittelisin suhtautumaan asiaan kuuluvalla tyyneydellä ja hankkimaan puskureita vaikeampien vaiheiden varalle, hän neuvoo.