Strategia

Sisällysluettelo

Kasvun ja kansainvälistymisen uudistuva ja vastuullinen rahoittaja

Finnveran tehtävä on rahoituksen keinoin edistää yritysten kansainvälistymistä ja vientiä, korjata rahoituspalvelujen tarjonnassa esiintyviä puutteita ja edistää aluekehitystä Suomessa.

Visiomme on:

Asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta.

Arvot

Arvot kuvaavat tapaamme tehdä ja toimia niin asiakkaita ja muita sidosryhmiä kuin toisiamme kohtaan Finnverassa.

 • Hyvällä asialla
 • Tuumasta toimeen
 • Yhdessä paremmin
 • Rohkeus ratkaista
Finnveran arvot.

  Strategia

  Strategiamme nimi on Kasvun ja kansainvälistymisen uudistuva ja vastuullinen rahoittaja, ja sen lähtökohtana on Finnveran perustehtävä: toimia yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäjänä, rahoituspalveluiden täydentäjänä sekä positiivisen aluekehityksen myötävaikuttajana.

  Strategiassa on huomioitu rahoitusmarkkinoiden kansainvälinen kehitys, digitalisaation eteneminen sekä ilmastonmuutoksen torjunta.

  Strategiamme neljä päämäärää ovat:

  • Olemme vakaa vienninedistäjä
  • Monipuolistamme rahoitusratkaisuja kasvun mahdollistamiseksi
  • Vaalimme asiakaskokemusta ja digitalisoimme toimintaamme
  • Vahvistamme kumppanuuksia ja yhteistyömalleja

  Strategian kärki on vaikuttavuus, joka tarkoittaa sitä, että rahoituksemme avulla asiakkaamme luovat ja saavuttavat liikevaihtoa, taloudellista tulosta ja työpaikkoja, jotka eivät olisi olleet muuten mahdollisia.

  Vastuullisuus ja sen osa-alueet, ilmastonmuutos, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu sekä taloudellinen vastuu ovat strategian perusta, ja etenkin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät toimet on tuotu aiempaa vahvemmin esiin.

   

  Finnveran strategian päämäärät.

  Tavoitteemme

  Jokaiseen strategian neljään päämäärään liittyy tavoitteita, joilla vahvistamme ja monipuolistamme palvelujamme ja toimintaamme. 

  Tutustu strategiaan

  Tutustu strategiaan ja tavoitteisiimme tarkemmin PDF-julkaisussa.

  ​​​​​​​Toimintamme on vastuullista

  Jaottelemme vastuullisuuden kolmeen osa-alueeseen: ympäristö ja ilmastonmuutos, sosiaalinen vastuu sekä taloudellinen vastuu. 

  Lisätietoa Finnveran vastuullisuuden johtamisesta ja rahoitustoiminnan vastuullisuudesta löydät Vastuullisuus-sivultamme.

  Näin Finnvera luo arvoa

  Finnvera parantaa ja monipuolistaa suomalaisten yritysten rahoitusmahdollisuuksia sekä täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää yritystoiminnan ja viennin kehitystä.

  Finnveran toiminta on kuvattu arvonluontimallissa, joka kertoo yhtiön tärkeimmät resurssit, liiketoimintamallin ja sen strategisen perustan sekä kuvaa toiminnan keskeiset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.