Strategia

Sisällysluettelo

Kasvun ja kansainvälistymisen uudistuva ja vastuullinen rahoittaja

Finnveran tehtävä on rahoituksen keinoin edistää yritysten kansainvälistymistä ja vientiä, korjata rahoituspalvelujen tarjonnassa esiintyviä puutteita ja edistää aluekehitystä Suomessa.

Arvomme ovat luottamus, kumppanuus ja ratkaisuhakuisuus. Arvot kuvastavat tehtäväämme ja asiakaslupaustamme: Osaamisellamme ja aktiivisuudellamme autamme asiakkaitamme menestymään.

Visiomme on:

Asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta.

 

 

Lue myös: Jokaisesta kriisistä voi nousta jotakin uutta. Rahoitus voi kiihdyttää suomalaisyritykset uuteen nousuun. 

Strategia 2021-2024

Strategiassaan 2021–2024 Finnvera siirtyy lyhyen aikavälin strategiasta pidempään suunnittelujaksoon, jonka aikana koronapandemian oletetaan hiipuvan. Uuden strategian lähtökohtana on Finnveran perustehtävä: toimia yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäjänä, rahoituspalveluiden täydentäjänä sekä positiivisen aluekehityksen myötävaikuttajana.

Strategiassa on huomioitu rahoitusmarkkinoiden kansainvälinen kehitys, digitalisaation eteneminen sekä ilmastonmuutoksen torjunta.

Strategiamme neljä päämäärää ovat:

  • Olemme vakaa vienninedistäjä
  • Monipuolistamme rahoitusratkaisuja kasvun mahdollistamiseksi
  • Vaalimme asiakaskokemusta ja digitalisoimme toimintaamme
  • Vahvistamme kumppanuuksia ja yhteistyömalleja

Strategian kärki on vaikuttavuus, joka tarkoittaa sitä, että rahoituksemme avulla asiakkaamme luovat ja saavuttavat liikevaihtoa, taloudellista tulosta ja työpaikkoja, jotka eivät olisi olleet muuten mahdollisia.

Vastuullisuus ja sen osa-alueet, ilmastonmuutos, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu sekä taloudellinen vastuu ovat strategian perusta, ja etenkin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät toimet on tuotu aiempaa vahvemmin esiin.

 

Finnveran strategian päämäärät.

Tavoitteemme

Strategia on saanut nimekseen Kasvun ja kansainvälistymisen uudistuva ja vastuullinen rahoittaja. Jokaiseen neljään strategian päämäärään liittyy tavoitteita, joilla vahvistamme ja monipuolistamme palvelujamme ja toimintaamme. 

Tutustu strategiaan

Tutustu strategiaan ja tavoitteisiimme tarkemmin PDF-julkaisussa.

​​​​​​​Toimintamme on vastuullista

Jaottelemme vastuullisuuden kolmeen osa-alueeseen: ympäristö ja ilmastonmuutos, sosiaalinen vastuu sekä taloudellinen vastuu. 

Tietoa Finnveran vastuullisuuden johtamisesta ja rahoitustoiminnan vastuullisuudesta myös vastuullisuus-sivullamme.

Näin Finnvera luo arvoa

Finnvera parantaa ja monipuolistaa suomalaisten yritysten rahoitusmahdollisuuksia sekä täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää yritystoiminnan ja viennin kehitystä.

Finnveran toiminta on kuvattu arvonluontimallissa, joka kertoo yhtiön tärkeimmät resurssit, liiketoimintamallin ja sen strategisen perustan sekä kuvaa toiminnan keskeiset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.