Content Section
Uutiset

Etelä-Suomen aluekatsaus: Rahoitus edelleen vuotta 2019 korkeammalla - Investoinnit kasvussa, omistajanvaihdosbuumi jatkuu Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa

""
Published date

Etelä-Suomen alueella Finnveran rahoitus palasi alkuvuonna lähemmäksi koronakriisiä edeltänyttä tilannetta vuoden 2020 kysyntäpiikin jälkeen. Finnvera myönsi tammi‒kesäkuussa 2021 kotimaan rahoitusta alueen yrityksille yhteensä noin 238 miljoonaa euroa (374). Kaikissa alueen maakunnissa, Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, pk-yritysten rahoitus oli edelleen alkuvuotta 2019 korkeammalla tasolla. Myös rahoituksen keskikoko on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna. Finnveran rahoitus kohdentuu entistä enemmän investointeihin ja omistajanvaihdoksiin, jotka nousivat Etelä-Suomen alueella ennätystasolle. Toimialoista teollisuuden osuus rahoituksesta on merkittävin. Matkailun osuus Finnveran rahoituksesta on palannut normaalitasolle. Etenkin Helsingissä ja Etelä-Karjalassa matkailun tilanne jatkuu osittain haastavana.

Uudellamaalla Finnvera myönsi tammi‒kesäkuussa rahoitusta noin 212 miljoonaa euroa (340). Vaikka laskua vuodentakaisesta oli 38 prosenttia, määrä oli jopa 71 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana 2019. Kymenlaaksossa rahoitusta myönnettiin 10,1 miljoonaa euroa (17,3) ja Etelä-Karjalassa 16,4 miljoonaa euroa (16,5). Verrattuna alkuvuoteen 2019 kasvu oli näissäkin maakunnissa alkuvuonna 2021 merkittävää.

Etelä-Suomen alueella 70 prosenttia rahoituksesta kohdentui kasvuhakuisiin yrityksiin.

- Finnvera haluaa olla aktiivisesti mahdollistamassa rahoituksen keinoin uutta kasvua. Alueella on vireillä paljon mielenkiintoisia uusia hankkeita eri toimialoilla. Koronakriisi on osaltaan pakottanut yrittäjät uudistumaan, miettimään uudenlaisia liikeideoita ja hakemaan uutta kasvua, sanoo Finnveran Etelä-Suomen aluejohtaja Anna Karppinen.

Yritykset ovat löytäneet vahvaa kasvua erilaisissa teknologia- ja järjestelmähankkeissa liittyen esimerkiksi digitalisaatioon, pilvipalveluihin ja vaikkapa etätyöskentelyyn.

- Koronan myötä monet pk-yritykset ovat myös digitalisoineet toimintaansa tai perustaneet verkkokauppoja, mikä on luonut mahdollisuuksia laajentaa asiakaskuntaa ja jopa kansainvälistyä, Karppinen sanoo.

Yritysten toimituksiin liittyvien vakuuksien määrä kasvoi merkittävästi alkuvuonna 2021 kaikissa Etelä-Suomen alueen maakunnissa. Yritysten vientihankkeisiin myönnetty rahoitus nousi Etelä-Suomen alueella 47 prosenttia ja kohdentui erityisesti Uudellemaalle.

""

Teollisuuden rahoitus kasvoi, investointien rahoitus nousi etenkin Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa

Uudellamaalla Finnveran rahoituksesta noin puolet on viimeisten kolmen vuoden aikana suuntautunut kauppaan ja kuluttajapalveluihin sekä liike-elämän palveluihin. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa teollisuusyrityksillä on vahva osuus rahoituksesta. Teollisuuden rahoitusosuuden kasvu Etelä-Suomen alueella kertoo toimialan kasvukiihdytyksestä.

Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa Finnveran rahoittamien kone- ja kalustoinvestointien sekä toimitilainvestointien määrä nousi, mikä voi osoittaa yritysten lisääntyvää aktiivisuutta ja tarvetta kasvattaa kapasiteettia talouskasvun kynnyksellä. Kymenlaaksossa Finnveran rahoittamien investointien määrä sen sijaan puolittui alkuvuonna 2021 vaikka kaksinkertaistuikin alkuvuoteen 2019 verrattuna.

- Kymenlaaksossa on merkittäviä investointeja käynnissä, jotka eivät välttämättä vielä näy Finnveran pk-rahoituksessa, mutta voidaan olettaa, että heijastusvaikutus tulee näkymään myös alueen pk-yrityskentässä ja mahdollisesti myös Finnveran rahoituskysynnässä.

Matkailun osuus rahoituksesta nousi koronavuonna 2020 etenkin Uudellamaalla, mutta normalisoitui kuluvan vuoden alkupuolella. Helsingin matkailuyritysten tilanne vaikuttaa pysyvän edelleen vaikeana. Myös osaavan työvoiman puute voi hidastaa yritysten kasvusuunnitelmia. Maakunnan sisällä on silti eroja, ja toimialalla tehdään jo erilaisia investointejakin. Etelä-Karjalassa venäläisten matkaajien puuttuminen on jo pitkään aiheuttanut haasteita.

Omistajanvaihdosten rahoitus löi ennätyksiä Etelä-Suomen maakunnissa – rahoitusta yhteensä lähes 28 miljoonalla eurolla

Yrityskauppojen ja omistajanvaihdosten rahoitus nousi koronan aiheuttamasta kuopasta alkuvuonna 2021 ja ylsi Etelä-Suomen maakunnissa ennätystasolle. Uudellamaalla Finnvera rahoitti sataa omistajanvaihdosta yhteensä lähes 22 miljoonalla eurolla. Kymenlaaksossa omistajanvaihdosrahoitus lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta 2,7 miljoonaan euroon ja lähes nelinkertaistui vuoteen 2019 verrattuna. Etelä-Karjalassa omistajanvaihdosrahoitus nelinkertaistui edellisvuodesta ja oli 3,1 miljoonaa euroa.

- Etelä-Karjalassa on tehty vahvaa työtä omistuksenvaihdosten vauhdittamiseksi. Yleisesti omistajanvaihdokset ovat tärkeitä, ne turvaavat liiketoiminnan jatkumisen ja voivat luoda polun yrittäjyyteen, mutta pandemia-aikana yrityskaupat on usein nähty myös toimivien yritysten oikotienä kasvuun.

Lisätiedot:

Anna Karppinen, aluejohtaja, Finnveran Etelä-Suomen alue, puh. 029 460 2671

Liite: Etelä-Suomen aluekatsaus 1-6/2021 (PDF)