Content Section
Tiedotteet

Sisä-Suomen aluekatsaus 1-6/2022: Ennätystahti kääntyi laskuun Finnveran rahoituksessa Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä – Investointi- ja yrityskauppa-aktiivisuudessa eroja maakuntien välillä

Tampereen Nokia Arena.
Published date

Helmikuun lopun muutokset kansainvälisessä poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa toivat nopean käänteen Finnveran rahoitukseen Sisä-Suomen alueella eli Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Kun tammi‒helmikuun aikana rahoitusta myönnettiin jopa ennätystahtiin, kysyntä taittui ja kokonaisuutena Finnveran myöntämä rahoitus väheni edellisvuodesta. Finnvera myönsi tammi‒kesäkuussa rahoitusta Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueelle yhteensä 85 miljoonaa euroa, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana määrä oli 98 miljoonaa euroa. Epävarmuus vaikutti yritysten liiketoiminnan kehitysnäkymiin, ja varovaisuus lisääntyi erityisesti investointien osalta.

Rahoituksen painopiste oli edelleen yritysten käyttöpääomarahoituksessa ja kohdistui liiketoiminnan kasvuun sekä teollisuuden toimitusten rahoittamiseen. Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä myös rahoitettujen omistajanvaihdostenlukumäärä kasvoi.

Alueen maakunnista Pirkanmaalle myönnettiin tammi‒kesäkuussa 2022 rahoitusta yhteensä 45 miljoonaa euroa (63), Päijät-Hämeeseen 31 miljoonaa euroa (26) ja Kanta-Hämeen yrityksille 10 miljoonaa euroa (9).

Pirkanmaalla matkailu- ja ravintola-alan rahoitus tasaantui - Finnveran rahoittamien omistajanvaihdosten lukumäärä kasvoi

Pirkanmaalla Finnvera oli yhdessä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa rahoittamassa yhteensä 95 miljoonan euron kokonaisrahoitushankkeita (246). Pääosa tästä, yhteensä 53 miljoonaa euroa (204), kohdistui yritysten käyttöpääomatarpeisiin. Kokonaishankkeista investointien osuus oli yhä huolestuttavan matala ollen yhteensä 24 miljoonaa euroa (28).

Finnvera oli Pirkanmaalla rahoittamassa 39 yrityksen omistajanvaihdosta (29), ja niihin kohdistui Finnveran myöntämää rahoitusta yhteensä 4 miljoonaa euroa (4). Rahoitettujen omistajanvaihdosten määrät olivat edelleen matalammalla tasolla kuin ennen koronaa.

Toimialoittain tarkasteluna rahoituksen myöntäminen palautui vuoden 2019 tasolle. Vuosina 2020‒2021 Finnveran myöntämää rahoitusta kohdistui suhteellisesti huomattavasti aiempaa enemmän matkailu- ja erityisesti ravitsemusalan yrityksille sekä kaupan ja kuluttajapalvelujen yrityksille. Alkuvuonna 2022 matkailu- ja ravitsemusalan rahoitustarpeet olivat huomattavasti kahta aikaisempaa vuotta vähäisemmät, kun kuluttajien ostokäyttäytyminen palasi koronaa edeltävien vuosien tasolle.

Teollisuusyrityksille myönnetty rahoitus kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna, ja teollisuus oli jälleen suurin yksittäisistä toimialoista, vaikka rahoitettujen investointien määrä ei juurikaan ole kasvanut.

- Investointihalukkuuden matalaa tasoa selittävät osaltaan maailmantalouden epävarmuustekijät mutta toisaalta myös työvoiman saatavuus sekä nousevat raaka-ainehinnat. Toisaalta juuri nyt yritysten tulisi investoida tuottavuuden tehostamiseen ja automaatioon, arvioi Finnveran Sisä-Suomen aluejohtaja Juha Ketola.

Myönnetty rahoitus päätoimialoittain Pirkanmaalla.

Päijät-Hämeessä myönnetyn rahoituksen kokonaismäärä kasvoi

Päijät-Hämeessä Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamien kokonaishankkeiden määrä oli 76 miljoonaa euroa. Siitä investointien osuus oli 33 miljoonaa, käyttöpääomatarpeiden 31 miljoonaa ja yritysten toimituksiin liittyvien toimitusvakuuksien osuus 12 miljoonaa euroa. Toimitusvakuuksien rahoitus kasvoi aiemmista vuosista, mikä oli positiivista.

Myös yrityskaupparintamalla vilkastui. Finnvera rahoitti omistajanvaihdoksia Päijät-Hämeen alueella alkuvuoden aikana 22 kappaletta (14) noin 3 miljoonalla eurolla.

- Yrityskauppojen lisääntyminen sekä toimituksiin liittyvien rahoitustarpeiden kasvu kertoo positiivisesta vireestä, jota kuitenkin vallitseva maailmantilanne hieman jarruttaa, Ketola sanoo. 

Toimialoista eniten rahoitusta kohdistui Päijät-Hämeen teollisille toimialoille, yhteensä 76 prosenttia Finnveran kokonaisrahoituksesta. Päijät-Hämeen matkailu- ja ravintola-ala selvisi alkuvuoden aikana ilman merkittävää Finnveran lisärahoitusta.

Myönnetty rahoitus päätoimialoittain PäijätHämeessä.

Kanta-Hämeessä yritysten toimituksiin liittyvä rahoitus kasvoi selvästi

Kanta-Hämeen alueella Finnvera oli mukana rahoittamassa yhteensä noin 19 miljoonan euron (15) kokonaisrahoitustarpeita, joista suurin osa eli 11 miljoonaa euroa (11) kohdistui yritysten käyttöpääomatarpeisiin. Investointien osuus rahoitetuista kokonaishankkeista oli Kanta-Hämeessä 4 miljoonaa euroa (4), joka on yhä huolestuttavan alhaisella tasolla. Rahoitettujen omistusvaihdosten määrä (8 kpl) laski huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna (14 kpl).

- Kanta-Hämeen talouden vilkastumisesta kertoo kuitenkin se, että yritysten toimituksiin liittyvät rahoitusratkaisut nousivat 4 miljoonaan euroon (1), mikä oli merkittävä kasvu edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimialoista eniten rahoitusta myönnettiin teollisuuteen. Rahoitus matkailu- ja ravintolatoimintaan sekä kaupan ja kuluttajapalvelujen yrityksille laski koronaa edeltävälle tasolle.

Myönnetty rahoitus päätoimialoittain KantaHämeessä.

 

Lisätiedot:

Juha Ketola, aluejohtaja, Finnvera, Sisä-Suomi, puh.  029 460 2658

LIITE: Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen aluekatsaus 1-6/2022 (PDF)