Content Section
Tiedotteet

Itä-Suomen aluekatsaus 1-6/2022: Finnveran rahoituksen kysyntä ja vastuukanta kääntyivät kolmen kasvuvuoden jälkeen laskuun

Puistonäkymä Kuopiosta.
Published date

Yleinen epävarmuus, laitetoimitusten ja komponenttien pitkittyneet toimitusajat sekä pelot inflaation ja korkojen noususta viivästyttävät investointeja Itä-Suomessa. Alueen yritysten vuonna 2021 jatkunut voimakas pyrkimys kasvattaa liiketoimintojaan investoimalla ja kansainvälistymällä kääntyi alkuvuonna 2022 Venäjän hyökkäyssodan seurauksena yleisesti varovaisuudeksi. Alueen kaikissa neljässä maakunnassa (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) rahoituksen kysyntä ja volyymit laskivat verrattuna viimevuoden vastaavaan jaksoon. Eniten myönnetyn rahoituksen määrä laski vuodentakaisesta Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa, missä rahoitus aleni 26 prosenttia.

Koronavuosien 2020‒2021 voimakas investointirahoituksen kysyntä Finnveran Itä-Suomen alueella kääntyi alkuvuonna 2022 selvään laskuun. Myönnetyn rahoituksen määrä laski koko alueella jopa koronaa edeltävään aikaan nähden (1-6/2019). Vain Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa rahoituksen volyymissa yllettiin koronaa edeltäville tasoille.

- Alkuvuoden 2022 aikana Finnverassa käsiteltiin Itä-Suomen alueen yritysten investointihankkeita 64 miljoonan euron arvosta. Verrattuna alkuvuoteen 2021 alueen investointihankkeiden määrä laski 37 prosenttia, sanoo Finnveran Itä-Suomen aluejohtaja Mikko Vänttinen.

- Finnveran rahoituksen kysyntään vaikuttivat Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien häiriöiden sekä yleisen epävarmuuden lisäksi myös alueen yrityksille tärkeiden investointitukien myöntämisen viivästyminen sekä pankkien lisääntynyt EU rahoitusinstrumenttien käyttö, kiteyttää Vänttinen.

Finnvera myönsi lainoja, takauksia ja vientitakauksia Itä-Suomen neljän maakunnan alueella yhteensä 82,5 miljoonaa euroa, mikä on 23 prosenttia vuodentakaista vähemmän.

Kotimaan rahoitus Itä-Suomen alueella maakunnittain, milj. e

 

1-6/2022

1-6/2021

Etelä-Savo

17,2

23,0

Keski-Suomi

16,9

22,8

Pohjois-Karjala

15,6

21,2

Pohjois-Savo

32,7

36,8

Yhteensä

82,5

103,9

Vientitakuiden ja -takausten määrä romahti alkuvuonna

Itä-Suomen alueella viennin rahoituksessa kahtena vuonna nähty voimakas kasvu romahti alkuvuonna Venäjän sotatoimien seurauksena.

- Viennin rahoituksen kehitys on erityisen huolestuttavaa juuri nyt, kun vientitakuiden ja -takausten käyttö viennin riskien suojaamiseksi ja vientikaupan vauhdittamiseksi olisi epävarmassa markkinatilanteessa ja uusien kauppasuhteiden käynnistyessä tärkeää, Vänttinen painottaa.

Viennin rahoitus ItäSuomen alueella.

Rahoitettujen omistajanvaihdosten määrä, omistajanvaihdoksiin kohdistunut rahoitus ja osuus kokonaisrahoituksesta laskivat 

Rahoitettujen omistajanvaihdosten määrässä tapahtui Itä-Suomen alueella muuta maata voimakkaampi lasku. Omistajanvaihdoksiin myönnetty rahoitus laski 48 prosenttia edellisvuodesta. Lasku oli voimakkainta Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa.

Myös Pohjois-Karjalassa omistajanvaihdosten rahoituksen useita vuosia jatkunut kasvu laski 55 prosenttia. Rahoitettujen omistajanvaihdosten kappalemäärä pysyi Pohjois-Karjalassa lähes viime vuoden tasolla, mutta rahoitusvolyymin laskua selittää omistajanvaihdosten vertailuajankohtaa pienempi hankekoko.

- Uskon, että kaikissa maakunnissa tehtävä yritysneuvontaorganisaatioiden, rahoittajien sekä Finnveran saumaton yhteistyö turvaa jatkossakin omistajanvaihdosten onnistumisen alueellamme, Vänttinen kiittelee yhteistyötä.

Tavoitteena turvata alueen yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen tarvittavaa rahoitus

Globaaleita markkinoita jaetaan nyt uudelleen, sillä energia- ja ruokakriisi sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttävät voimakkaita investointeja niin Euroopassa kuin muissakin maanosissa. Yrityksille on tarjolla kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän myötä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Samoin kotimarkkinoilla kasvumahdollisuuksia avautuu ikääntyvän yrittäjäsukupolven yritysten omistajanvaihdosten myötä. Epävarmuudesta huolimatta alueellamme vireillä olevien investointihankkeiden määrän kasvu ennakoi käännettä myös Finnveran rahoituskysynnässä.

Pk-yritysten rahoituksesta 58 prosenttia kohdistui alkuvuoden aikana kasvua tavoitteleville, vientiä harjoittaville tai kansainvälistyville yrityksille.

- Haluamme turvata sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla kasvua tavoitteleville yrityksille rahoituksen saatavuuden ja varmistaa siten näiden yritysten menestymisen, toteaa Vänttinen Finnveran rahoituksen kohdentumisesta.

Lisätiedot:

Mikko Vänttinen, aluejohtaja, Itä-Suomi, puh. 029 460 2721, mikko.vanttinen(a)finnvera.fi

Liite: Itä-Suomen aluekatsaus 1-6/2022 (PDF)

Jaa sivu: