Strategi

Komplettera finansmarknaden och främja via finansieringen

  • verksamheten i små och medelstora företag
  • export och internationalisering i företagen
  • verkställandet av statens regionalpolitiska mål.

År 2013 har Finnvera omformulerat sin strategi för att bättre än tidigare svara på nya utmaningar med avseende på företagsfinansiering. Verksamheten fokuserar allt mer på snabbare företagstillväxt och internationalisering samt på bättre finansieringsmöjligheter för start up-företag.

  • Förstasidan Onlinetjänst

    Via onlinetjänsten kan Finnveras kunder lämna finansieringsansökningar på ett säkert sätt.

  • Förstasidan Telefonservice

    Vår telefontjänst är öppen må-fr kl. 9.00-16.15.

Finnvera

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen, riskkapital och exportgarantier. Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).