Etablering av verksamhet

En bra affärsidé och noggrann planering gör det lättare att starta ett företag och få finansiering.

Läs mer

Tillväxt och konkurrenskraft

Finnvera kan finansiera växande små och medelstora företag tillsammans med en bank och komplettera den finansiering som bankerna erbjuder.

Läs mer

Export och internationalisering

Finnvera främjar finländsk export genom att erbjuda företag och banker som finansierar export mångsidiga tjänster.

Läs mer

Välkommen att läsa om Finnveras år 2014

I likhet med tidigare år publicerar Finnvera sin årsberättelse som webbpublikation. Årsberättelsen utkommer även i förkortad tryckt version på finska och engelska.

Årsberättelse

Team Finland LetsGrow programmet

Finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow är Finnveras, Tekes och Finpros gemensamma insats för att identifiera tillväxtföretag på landslagsnivå och sporra dem till internationell tillväxt.

Läs mera

Se Finnveras företagsfilm

Finnvera erbjuder finansiering till företagets olika utvecklingsfaser. Bekanta dig med Finnvera och vår roll som företagsfinansiär med hjälp av  den animerade företagsfilmen.

Starta filmen

Etusivun infograafi,sve
Sök finansiering

Sök finansiering

Via online tjänst kan Finnveras kunder lämna finansieringsansökningar på ett säkert sätt.

Onlinetjänst

Telefontjänst

Telefontjänst

Vår telefontjänst ger dig råd i frågor som gäller att grunda och finansiera ett företag. Vi hjälper dessutom till med att fylla i elektroniska ansökningar.

029 460 2581

Finnvera

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen, riskkapital och exportgarantier. Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).