Takuumaksut

Sisällysluettelo

Takuumaksut

Finnveran takuiden hinnoittelu perustuu riskinkohteen (yrityksen tai pankin) luottoriskiä heijastavaan riskiluokitukseen. Keskipitkän ja pitkän maksuajan (takaisinmaksuaika 2 vuotta tai enemmän) ostajaluotto-, luottoriski- ja remburssitakuiden hinnoittelua rajoittaa OECD-maiden takuumaksusopimus, jossa määritellään minimihintatasot. Minimihinnat perustuvat kohdemaan ja riskinkohteen (ostaja, luotonsaaja tai takaaja) riskiluokitukseen. Näitä tasoja OECD-maiden takuulaitokset eivät saa alittaa.

Finnvera ottaa hinnoittelussa huomioon kansainvälisten pääomamarkkinoiden sekä muiden luotonantajien tai riskinjakajien hintaindikaatiot sekä kilpailutilanteen (ns. matching).

Lopullinen, riskinkohteen luokitukseen pohjautuva hinta määräytyy riskiharkinnan perusteella. Lisäksi takuista peritään käsittelymaksu.

Ostajaluottotakuun takuumaksu ilmoitetaan prosentteina luoton pääomasta, ja se peritään yleensä luotonnostojen yhteydessä. Luottoriski- ja remburssitakuiden takuumaksu ilmoitetaan prosentteina taatusta saatavasta, ja se peritään tavallisesti kertamaksuna.

Lyhyen maksuajan vientitakuiden hinnoittelussa käytetään takuumaksutaulukkoa.

Lyhyen maksuajan takuiden hinnoittelu

Lyhyen maksuajan vientitakuilla, joiden maksuaika on alle kaksi vuotta, katetaan tavallisesti yritysriskiä. Takuumuodot ovat vientisaatava-, luottoriski- ja ostajaluottotakuu.

Lyhyen maksuajan takuiden hinnoittelu perustuu toisaalta vientikaupan maksuaikaan, toisaalta riskiarvion perusteella määräytyvään maksuluokkaan, joita on kolme kappaletta, I, II ja III. Maksuluokan määrittämisessä otetaan huomioon ostajayrityksen toimintaympäristö, yrityksestä saatujen tietojen taso, kokemukset maksukäyttäytymisestä sekä mahdolliset muut positiiviset tai negatiiviset tekijät.

Lyhyen maksuajan takuumaksut (%)

MAKSUAIKA

MAKSULUOKAT

 

 

 

I

II

III

CAD

0,30

0,40

0,55

3 KK

0,40

0,50

0,75

6 KK

0,50

0,70

1.20

9 KK

0,60

0,80

1,80

1 v

0,70

1,00

2,40

Lyhyen maksuajan taulukkohintoja sovelletaan perinteiseen luottovakuutustoimintaan, jolla katetaan toimituksen jälkeisiä saatavia jatkuvan viennin takuussa.