Etsi Finnverasta

Wärtsilä

Edellinen sivu

Finnvera jälleenvakuuttaa Wärtsilän laitetoimituksia aluksiin, jotka rakennetaan Etelä-Koreassa

Finnvera jälleenvakuuttaa Wärtsilän laitetoimituksia neljään uuden sukupolven tankkeriin, jotka rakennetaan Etelä-Koreassa.

Teekay Offshore -varustamo rakennuttaa neljän uuden sukupolven erikoisaluksen sarjan Samsung Heavy Industries -telakalla. Alusten rahoituksessa on mukana Norjan vientitakuulaitos GIEK sekä Exportkreditt Norge, yhteensä 165,5 miljoonan dollarin osuudella. Lisäksi rahoitusjärjestelyssä on mukana useita kaupallisia pankkeja ja toinen kansallinen vientitakuulaitos. Finnvera on mukana jälleenvakuuttamassa norjalaisten rahoittamaa osuutta 39 prosentilla (64,5 miljoonaa dollaria) voidakseen tukea Wärtsilän vientiä ja suomalaisen intressin toteutumista. Jälleenvakuutussopimus Finnveran ja GIEK:in välillä on solmittu heinäkuussa 2019.

- Finnvera on mielellään mukana edistämässä Wärtsilän meriteknologiavientiä, toteaa rahoituspäällikkö Petri Vartiainen.

Wärtsilä toimittaa tankkereihin uuden teknologian mukaiset voimantuotantoratkaisut, joiden ansiosta alusten kokonaispäästöt merkittävästi pienenevät ja kuljetettavan raakaöljyn käsittelyssä syntyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (Volatile Organic Compounds, VOC) päästöt pystytään hyödyntämään tehokkaasti. Alukset voivat hyödyntää polttoaineenaan öljyn ja maakaasun (LNG) lisäksi talteen otettuja VOC-yhdisteitä. Wärtsilä toimittaa aluksiin VOC-talteenottolaitteistot. Tämän lisäksi Wärtsilä toimittaa aluksiin laajan paketin muitakin laitteita ja ratkaisuja, sisältäen Wärtsilä 34DF kaasumoottorit.

Tankkereita on tarkoitus käyttää öljyn kuljettamiseen porausalueilta terminaaleihin.  

Haluatko tutustua muihin taattuihin kauppoihin?

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot