Rahoittajille

Viennin rahoittajille myönnettävät takuut

Vientikaupan toteutuminen saattaa edellyttää rahoituksen järjestämistä ulkomaiselle ostajalle. Ostaja saattaa pyytää rahoitustarjousta jo kaupan tarjousvaiheessa, jolloin mahdollisuus rahoituksen järjestämiseen on viejäyritykselle kilpailuetu.

Ostajaluoton ulkomaiselle ostajalle myöntää pankki, jonka kanssa Finnvera voi olla jakamassa riskiä myöntämällä pankille ostajaluottotakuun. Keskustelut mahdollisten rahoittajapankkien kanssa tuleekin aloittaa samalla, kun on yhteydessä Finnveraan.

Finnvera voi OECD-vientiluottosopimuksen puitteissa osallistua rahoitusjärjestelyyn ostajaluotoissa, joiden maksuaika on 2 vuotta tai enemmän. Ostajaluottotakuuta voidaan käyttää myös lyhyen maksuajan viennissä. Maksuinstrumenttina tulee tällöin olla vekseli, promissory note tai muu siirtokelpoinen velkainstrumentti, ja viennin tulee suuntautua EU-maiden tai muiden läntisten teollisuusmaiden ulkopuolelle.

Remburssi on turvallinen vientikaupan maksutapa. Finnveran remburssitakuu parantaa pankkien valmiutta vahvistaa ulkomaisen pankin avaamia rembursseja. Takuu myönnetään remburssin vahvistajapankille, jota takuu suojaan avaajapankkiin liittyviltä poliittisilta ja kaupallisilta riskeiltä.

Ostajaluottotakuu

Ostajaluottotakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta, ostajan pankista tai ostajan maasta aiheutuvien luottoriskien varalta.

Remburssitakuu

Remburssitakuu suojaa pankkia tämän vahvistamaan vientiremburssiin liittyviltä kaupallisilta ja/tai poliittisilta riskeiltä.

Pankkiriskitakuu

Pankkiriskitakuu suojaa kotimaisen vientiyrityksen pankkia tämän viejälle antamaan, kauppahinnan maksamista turvaavaan pankkitakaukseen liittyviltä riskeiltä.

Vastatakuu

Vastatakuulla viejä voi vakuuttaa ulkomaisen ostajan hyväksi annettavia vakuuksia, kuten tarjous-, ennakon-, toimitus- ja vastuuajan takauksia.

Rahoitustakuu

Rahoitustakuu on vakuus viejän saamalle viennin rahoitusluotolle. Se turvaa luotonantajaa luoton takaisinmaksuun liittyviltä riskeiltä.

Raaka-ainetakuu

Raaka-ainetakuu (tuontitakuu) voidaan myöntää sellaisen luoton vakuudeksi, joka on myönnetty ulkomaiselle velalliselle pitkäaikaisen raaka-aineiden toimitussopimuksen yhteydessä.

Vekselitakuu

Vekselitakuu suojaa pankkia luottoriskeiltä vekselirahoituksessa. Takuu mahdollistaa pankkirahoituksen vientikauppaan, jossa luottoasiakirjana on vekseli.