Yrityskohtaisesti räätälöitävässä pajassa haastamme yrityksen avainhenkilöitä keskusteluun yrityksen viennin luottopolitiikasta, eli muun muassa siitä, millaisia luottoriskin suojauskeinoja ja ostajarahoitusratkaisuja yritys voisi viennissään käyttää. Haluamme keskustella yrityksen vireillä olevista vientihankkeista ja löytää niihin rahoitusratkaisuja. Pajan tavoitteena on, että pk-yritys saa käyttöönsä työkaluja vientimyynnin kehittämiseen ja kasvattamiseen. Parhaimmillaan nämä ratkaisut eivät rasita yrityksen tasetta tai kassaa.

Esimerkkejä pajassa käsiteltävistä aiheista:

  • ostajariskin hallinta luottovakuutuksella, remburssilla tai pankkitakauksella
  • ostajarahoitus tililuotolla, maksuajallisella remburssilla tai vekselillä
  • ao. yrityksen vientiin soveltuvat luottoriskin suojauskeinot ja ostajarahoitusratkaisut
  • viejän käyttöpääomarahoitus ja toimitusvakuudet yhteistyössä pankin ja Finnveran kanssa.

Millaiselle yritykselle paja soveltuu?

Vientikaupan rahoituspaja on tarkoitettu suorasta viennistä kasvua hakevalle ja rahoituskelpoiselle pk-yritykselle. Edellytämme että yrityksellä on vireillä konkreettisia vientikauppoja ja että sen ensimmäiset vientikaupat on mielellään jo toteutettu. Toivomme, että yrityksen oma pankki osallistuu pajaan.

Miten mukaan?

Jos yrityksesi täyttää edellä mainitut edellytykset, ota sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen erno.ihto(at)finnvera.fi. Tämän jälkeen vientikauppojen rahoitusratkaisuihin erikoistuneesta tiimistämme otetaan yhteyttä.