Ostajaluottotakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta, ostajan pankista tai ostajan maasta aiheutuvien luottoriskien varalta. Viejälle takuujärjestely merkitsee kauppahinnan saamista käteisehdoin ja luotonantajalle luottoriskin siirtymistä Finnveralle. Takuu kattaa kaupalliset ja/tai poliittiset riskit, sekä suvereenit riskit kun valtio on luotonsaaja tai takaaja.

Pitkän maksuajan ostajaluottotakuissa takuukatteet päätetään hankekohtaisesti. Kaupallisten riskien kate on enintään 95 % ja poliittisten riskien kate enintään 100 %.

Ostajaluottotakuu soveltuu käytettäväksi erilaisissa keskipitkän ja pitkän maksuajan ostajaluottojärjestelyissä, kuten kauppakohtaisissa ostajaluotoissa, pankki- ja projektikohtaisissa puiteluotoissa, alusrahoituksessa sekä forfaiting- ja leasingrahoituksessa.

Takuu soveltuu lyhyellä maksuajalla tapahtuvaan vientiin silloin, kun viejä saa ostajalta kauppahinnan maksuksi siirtokelpoiset velkasitoumukset eli hyväksytyt vekselit tai velkakirjat ja kun vienti suuntautuu läntisten teollisuusmaiden maiden ulkopuolelle.

Takuu voidaan myöntää koti- tai ulkomaiselle rahoituslaitokselle.

Julkisena vientitakuulaitoksena Finnvera ei EU-valtiontukisääntöjen vuoksi voi taata alle kahden vuoden maksuajan vientikauppoja seuraaviin maihin:

  • EU-maat, paitsi Kreikka* (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Iso-Britannia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tshekki, Unkari, Viro)
  • Australia, Kanada, Islanti, Japani, Uusi Seelanti, Norja, Sveitsi, USA

*EU-komissio on antanut väliaikaisen luvan vakuuttaa lyhyen maksuajan vientikauppoja Kreikkaan 31.12.2019 saakka.

Alle kahden vuoden riskiajan kauppojen EU-sääntely näihin niin sanottuihin markkinariskimaihin koskee vain perinteistä luottovakuuttamista ostajariskien kattamiseksi, ei pankkiriskien takaamista. Jos maksutapana on remburssi ja käytetään remburssitakuuta tai muuta takuuta, jossa riskinkohteena on pankki, voi Finnvera riskinjakoperiaatteella harkita takuun myöntämistä kyseisiin maihin.