Etsi Finnverasta

Usein kysyttyä

Edellinen sivu

Usein kysyttyä

Mistä voit hakea starttirahaa? Mitä eroa on pankin ja Finnveran rahoituksella? Miten Finnvera arvioi yritystäni? Mikä hakemus minun pitää täyttää? Onko hakemukseni tullut perille? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen näillä sivuilla.

Rahoituksen hakeminen

 • Kannattaako minun sopia tapaamisaika neuvotellakseni rahoituksesta?

  Pyydämme, että lähetät ensin rahoitushakemuksen, jonka jälkeen asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse noin viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Jos haluat keskustella rahoitusvaihtoehdoista ennen hakemuksen laatimista, ota yhteyttä Finnveran puhelinpalveluun 029 460 2580.

 • Haen pankista lainaa yritykselleni, mutta minulta puuttuu pankin edellyttämiä vakuuksia. Voinko saada Finnveralta takauksen?

  Finnveran osittainen takaus voi olla ratkaisu pankkirahoituksen järjestymiseen.

  Alkutakaus on tarkoitettu aloittaville pk-yrityksille, joiden merkitsemisestä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme vuotta ja joiden omistajat ovat luonnollisia henkilöitä. Finnveran takausosuus voi olla enintään 80 %, kuitenkin siten, että yhdelle yritykselle myönnettyjen alkutakausten määrä voi olla yhteensä enintään 80 000 euroa.

  Pk-takaus on puolestaan tarkoitettu kasvua tavoitteleville, EU:n pk-määritelmän mukaisille yrityksille, joiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut yli kolme vuotta. Pk-takauksen takausosuus on aina 80 %, ja yhdelle yritykselle myönnettyjen pk-takausten enimmäismäärä on yhteensä 120 000 euroa.

  Pankki hakee alkutakausta ja pk-takausta myöntämälleen lainalle yrityksesi puolesta, eikä sinun tarvitse itse olla yhteydessä Finnveraan.

  Jos alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu hankkeesi rahoitukseen, voit hakea muita Finnveran rahoitusratkaisuja turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme.

 • Kannattaako minun hakea yritykselleni rahoitusta pankista vai Finnveralta? Onko Finnveran ja pankin rahoituksella jotain eroa?

  Usein on luontevinta hakea rahoitusta ensin omasta pankista. Jos yritykseltäsi puuttuu pankin edellyttämiä vakuuksia, Finnveran osittainen takaus voi olla ratkaisu pankkirahoituksen järjestymiseen.

  Alkutakaus ja pk-takaus ovat takauksia, joita pankki hakee myöntämänsä lainan vakuudeksi yrityksesi puolesta, eikä sinun tarvitse itse olla yhteydessä Finnveraan.

  Jos alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu hankkeesi rahoitukseen, voit hakea muita Finnveran rahoitusratkaisuja turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme.

  Finnvera voi rahoittaa yrityksen hankkeesta enintään 80 %. Vähintään 20 % tulee kertyä omistajilta, ulkopuolisilta sijoittajilta tai pankkirahoituksesta.

  Pankkien ja Finnveran rahoituksen suurin ero on vakuuskäytännössä. Pankkien luotonanto pohjautuu pitkälti vakuuksiin, kun taas Finnveran rahoituspäätös perustuu yrityksen menestysmahdollisuuksien arviointiin. Jos yrityksen menestymismahdollisuudet arvioidaan riittäviksi, Finnveralla on mahdollisuus ottaa pankkeja suurempi vakuusriski.

  Finnvera ei kuitenkaan kilpaile rahoittajana pankkien kanssa, vaan tehtävämme on täydentää yritysrahoituksen markkinoita. Finnveran rooli yrityksen rahoittajana on myös aina väliaikainen. Pitkällä tähtäimellä pyrimme siihen, että yritykset saavat tarvitsemansa rahoituksen vapailta markkinoilta.

 • En ole Suomen kansalainen, voinko silti hakea rahoitusta Finnveralta?

  Finnvera voi myöntää rahoitusta myös muun maan kansalaisen omistamalle Suomessa toimivalle yritykselle. Rahoitushakemuksessa kysytään henkilötunnuksen sijaan ulkomaalaisen omistajan syntymäaikaa.

  Elinkeinon harjoittamiseen tarvittavat luvat vaihtelevat maittain. Ennen rahoituksen myöntämistä Finnvera tarkistaa EU- tai ETA-alueen ulkopuolisista maista tulevan yrittäjän oleskeluluvan.

  Tarkempaa tietoa luvista on saatavilla Maahanmuuttoviraston ja ulkoministeriön www-sivuilta:

  http://www.migri.fi/ 
  http://www.formin.fi/

 • Kuka voi hakea rahoitusta yritykselle?

  Rahoituksen hakijan, joka tunnistautuu sähköiseen asiointipalveluumme, pitää olla nimenkirjoitusoikeuden omaava yrityksen vastuuhenkilö tai perustettavissa yrityksissä yrityksen omistaja. Rahoitushakemuksessa yrityksen yhteyshenkilöksi voidaan kirjata edellä mainittujen lisäksi myös yrityksen valtakirjalla toimiva työntekijä. Hakijaa ja yhteyshenkilöä koskeva vaatimus perustuu erityisesti Finnveran rahoituspäätösten selvittelyvelvollisuuteen sekä rahanpesusääntelyn asettamiin asiakkaan tuntemisvelvoitteisiin. 

 • Kuinka Finnvera arvioi yritystäni rahoituspäätöstä tehtäessä?

  Ennen rahoituspäätöstä selvitämme yrityksen mahdollisuuksia menestyä markkinoilla. Arvioimme yrityksen tavoitteita, kehittämissuunnitelmia, yrittäjän koulutusta ja kokemusta, toimialan markkinatilannetta sekä paikallista kilpailutilannetta. Arvioimme myös yrityksen liiketoiminnan vaatiman kokonaisrahoituksen riittävyyttä. Edellytämme, että yrityksen liiketoiminta on kannattavaa.

 • Kuinka kauan rahoitushakemukseni käsittely kestää?

  Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse noin viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Korkeintaan 50 000 euron rahoitustarpeissa pyrimme tekemään päätökset noin kahdessa viikossa ja sitä suuremmissa rahoitustarpeissa asiakkaan hankkeen vaatimassa ajassa.

 • Kuinka suuri Finnveran rahoitusosuus voi olla?

  Finnveran lainan tai takauksen osuus kokonaisrahoituksesta vaihtelee tapauskohtaisesti. Tyypillisesti rahoitusosuus on 50 % hankkeen ulkoisesta rahoituksesta (Finnvera ja pankki yhdessä). Alkutakausta käytettäessä Finnveran takausosuus voi olla jopa 80 % pankin myöntämästä lainasta, kuitenkin korkeintaan 80 000 e. Pk-takausta käytettäessä Finnveran takausosuus on aina 80 % pankin myöntämästä lainasta, kuitenkin korkeintaan 120 000 e.

  Voit keskustella tarkemmin hankkeesi rahoituksen edellytyksistä rahoitushakemustasi käsittelevän Finnveran rahoituspäällikön kanssa. Voit myös tiedustella alustavasti rahoitusmahdollisuuksista Finnveran puhelinpalvelusta 029 460 2580.

 • Kuinka suurta omarahoitusosuutta Finnvera edellyttää?

  Kun käytettävänä rahoitustuotteena on alkutakaus tai pk-takaus emme edellytä omarahoitusosuutta. Muissa tilanteissa vaadittava omarahoitusosuus määräytyy hankkeen sisällön mukaisesti.

  Tyypillisesti edellytämme investoinneissa 10–20 % omarahoitusosuutta ja yrityskaupoissa sekä sukupolvenvaihdoksissa 20 % omarahoitusosuutta.

 • Mikä rahoitushakemus minun tulee täyttää?

  Kun kirjaudut Finnveran sähköiseen asiointipalveluun, valitse ”Hae rahoitusta” ja vastaa esivalintakysymyksiin. Hakemuslomake muokkautuu vastaustesi perusteella juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi.

  Kerro rahoitushakemuksessasi kuinka paljon ja minkälaiseen tarpeeseen yrityksesi tarvitsee rahoitusta. Rahoitushakemuksen käsittelyn yhteydessä Finnveran asiantuntija valitsee rahoitustarpeeseesi parhaiten soveltuvan tuotteen.

 • Millä korolla Finnveralta saa rahoitusta?

  Rahoituksen hinta määräytyy asiakaskohtaisesti. Hintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen kannattavuus ja taloudellinen asema, toiminnallinen riski sekä lainan vakuus. Rahoituksen korko määritellään rahoitustarjouksessamme.

  Viitekorkona Finnveran rahoituksessa on kuuden kuukauden euriborkorko.

  Yrittäjälainan korko on aina 6 kuukauden euribor + 3,25 % marginaali.

 • Millaisiin tilanteisiin Yrittäjälaina soveltuu?

  Yrittäjälaina on henkilökohtainen laina pk-yrityksen perustajalle, osakkaalle tai toiminnan jatkajalle. Laina on tarkoitettu osakeyhtiön osakepääoman (ja/tai SVOP:in) maksamiseen, korottamiseen tai osakkeiden ostamiseen. Yrittäjälainaa käytetään tyypillisesti osana yritysten hankkeiden kokonaisrahoitusta tai osakeyhtiön uuden osakkaan mukaantulon rahoittamiseen.

  Yrittäjälaina ei tavallisesti voi olla perustettavan yrityksen ainoa rahoitusmuoto. Yrityksen investointi-, yrityskauppa- ja perustamistilanteissa yrittäjälainalla voidaan rahoittaa omarahoitusosuutta, mikäli se on osa suurempaa rahoituskokonaisuutta. Yrittäjälaina ei sovellu yrityksen käyttöpääomantarpeen rahoittamiseen.

  Tuotekehitysvaiheessa olevan ns. startup-yrityksen yrittäjäomistajat voivat myös hakea yrittäjälainaa tehdäkseen henkilökohtaisen sijoituksen yhtiönsä omaan pääomaan.

  Lainan hakijalta edellytetään vähintään 20 %:n omarahoitusosuutta. Sijoituksen tai osakekaupan jälkeen hakijalla on oltava yleensä vähintään 20 %:n osuus osakepääomasta ja äänivallasta.

  Yrittäjälainan saaja maksaa lainan takaisin henkilökohtaisesti omista palkka- ja osinkotuloistaan.

 • Mistä tiedän, onko hakemukseni tullut perille?

  Kun olet lähettänyt hakemuksen asiointipalvelussa, saat sähköpostiisi vahvistuksen hakemuksen vastaanottamisesta.

  Kun rahoituspäätös on tehty, saat myös siitä ilmoituksen sähköpostiviestillä. Tämän jälkeen yrityksen vastuuhenkilöt (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, yhtiömies tai elinkeinonharjoittaja) voivat tutustua päätökseen asiointipalvelussa, ja jos rahoituspäätös on myönteinen, hyväksyä tai hylätä sen.

  Rekisteröimättömän yhtiön, osuuskunnan, säätiön tai yhdistyksen hakemusta koskeva rahoituspäätös lähetetään postitse.

 • Onko joitain toimialoja, joita Finnvera ei voi rahoittaa?

  Finnveran rahoitusta voidaan myöntää useimmille toimialoille, lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta ja rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia. Tämän lisäksi Finnvera ei pääsääntöisesti rahoita kiinteistösijoittamista, vuokra-asuntojen rakentamista tai saneerausta, yritysten ajoneuvohankintoja eikä rahoitus-, sijoitus- tai vakuutusalalla toimivia yrityksiä.

  Maantieliikenteen tavarankuljetusta koskevien EU-säännösten vuoksi Finnvera ei pääsääntöisesti rahoita maantieliikenteen tavarankuljetuksen kuljetuskalustoa.

  Tarvittaessa saat lisätietoja Finnveran puhelinpalvelusta 029 460 2580.

 • Onko lainan tai takauksen määrällä alarajaa?

  Finnveran takausten alaraja on 10 000 euroa ja lainarahoituksen alaraja 50 000 euroa. Tämä ei kuitenkaan koske yrittäjälle henkilökohtaisesti myönnettävää yrittäjälainaa, jonka alaraja on 10 000 euroa.

 • Paljonko lainaa voin enimmillään saada?

  Ilmoita rahoitushakemuksessasi arvioimasi rahoitustarpeen määrä. Rahoituspäätöstä tehdessämme arvioimme yrityksesi liiketoimintaa, kilpailukykyä sekä kykyä selvitä taloudellisista velvoitteistaan. Arvioinnin perusteella teemme päätöksen siitä, rahoitammeko hanketta ja kuinka paljon lainaa voimme myöntää.

 • Pitääkö yritykseni olla jo perustettu, jotta voin hakea rahoitusta Finnveralta?

  Yrityksesi ei tarvitse olla perustettu rahoitusta haettaessa. Voit lähettää rahoitushakemuksen perustettavan yrityksen nimissä. Rahoitusasiakirjat voidaan kuitenkin laatia ja rahoitus voi tulla voimaan vasta siinä vaiheessa, kun yrityksesi on rekisteröity kaupparekisteriin.

 • Saako Finnveralta vakuudetonta lainaa?

  Vaikka rahoituspäätöksemme perustuu yrityksen menestymismahdollisuuksien arviointiin, on vakuuksillakin oma roolinsa. Vakuuksien tarve tarkastellaan jokaisen hankkeen kohdalla erikseen.

  Osakeyhtiön pääosakkailta edellytetään ensisijaisesti sijoitusta yhtiön omaan pääomaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, henkilötakausta. Sijoitusten tai henkilötakausten määrä on yhteensä 20 % osakeyhtiön vastuun määrästä. Yhden osakkaan antama takaus on kuitenkin vähintään 3 000 ja enintään 20 000 euroa. Toiminimien haltijat, avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat muutoinkin yrityksensä lainasta aina henkilökohtaisesti.

  Suuremmissa rahoitustarpeissa käytetään usein vakuutena omavelkaisten takausten lisäksi yrityskiinnityksiä tai kiinteistökiinnityksiä. Yrittäjän omistamaa, omassa käytössä olevaa asuntoa Finnvera ei kuitenkaan käytä rahoituksen vakuutena.

 • Voinko saada rahoitusta, jos minulla on maksuhäiriömerkintä?

  Rahoitushakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkistamme aina hakijayrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luottotiedot. Maksuhäiriöihin suhtaudutaan kriittisesti ja ne voivat vaikuttaa hakemuksen hylkäämiseen.

 • Voinko saada rahoitusta, jos olen sivutoiminen yrittäjä?

  Finnvera voi myöntää rahoitusta myös sivutoimiselle yrittäjälle. Arvioimme kaikissa tapauksissa yrityksen mahdollisuuksia menestyä markkinoilla ja edellytämme yrityksen liiketoiminnan olevan kannattavaa.

 • Voiko Finnvera rahoittaa taksiyrittäjiä?

  Emme rahoita nykyisessä markkinatilanteessa yritysten ajoneuvohankintoja, sillä näihin rahoitustarpeisiin löytyy toimivia ratkaisuja ns. markkinaehtoisilta rahoittajilta. Taksiyrittäjyyteen liittyvät muut rahoitustarpeet ovat puolestaan yleensä niin pieniä, ettei rahoituksemme sovellu niiden kattamiseen. Finnveran takausten alaraja 10 000 euroa. Finnveran lainarahoituksen alaraja on 50 000 euroa. Tämän vuoksi on yleensä viisainta ottaa taksiyrittäjyyteen liittyvissä rahoitustarpeissa yhteyttä omaan pankkiin.

Yritystoiminnan aloittaminen

Finnveran rahoitus eri tilanteissa

 • Minulla on tuotekehitysvaiheessa oleva ns. startup-yritys. Voinko hakea rahoitusta Finnveralta?

  Tuotekehitysvaiheessa olevan startup-yrityksen ensisijaiset rahoitusmuodot ovat omat sijoitukset ja pääomasijoitukset sekä Business Finlandin avustusrahoitus.

  Startup-yrityksen yrittäjäomistajana voit hakea Finnveralta henkilökohtaista yrittäjälainaa sijoitettavaksi yrityksesi osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP).

  Katso lisää Finnveran kotisivuilta kohdasta Yrittäjälaina .

  Yksityisten pääomasijoittajien eli businessenkeleiden pääomasijoituksia voit hakea FiBAN:in (Finnish Business Angels Network) kautta. (www.fiban.org)

  Julkisista toimijoista tuotekehitysvaiheen kumppani on Business Finland, joka rahoittaa kasvuun, kansainvälistymiseen ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä. (www.businessfinland.fi)

  Finnveran vieraan pääoman muotoinen rahoitus eli lainat ja takaukset, tulevat kuvaan mukaan vasta siinä vaiheessa, kun yrityksen varsinainen liiketoiminta on päässyt alkuun. Arvioimme yrityksen takaisinmaksukykyä liikevaihdon ja tulossuunnitelman pohjalta. Ilman toteutunutta liikevaihtoa tai tilauksia tätä arviointia ei ole mahdollista suorittaa.

  Poikkeuksena edelliseen ovat Finnveran alkutakaus pankin myöntämälle luotolle sekä Finnveran siltarahoitus, jolla paikataan yrityksen käyttöpääoman tarvetta Business Finlandin tai ELY-keskuksen myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana.

  Lisätietoja löydät kohdista Siltarahoitus ja Alkutakaus .

 • Olen käynyt Uusyrityskeskuksen neuvonnassa ja haluaisin hakea starttirahaa sekä Finnveran lainaa. Kumpaa on haettava ensin?

  Hakemisjärjestyksellä ei ole väliä. TE-toimisto voi tehdä ehdollisen starttirahapäätöksen siten, että päätös tulee voimaan, jos saat yrityksesi rahoituksen järjestymään.

 • Suunnittelen yrityksen ostamista. Mitä eroa on liiketoimintakaupalla ja osakekaupalla?

  Liiketoimintakaupassa ostaja perustaa uuden yrityksen, joka hankkii kohdeyrityksestä liiketoiminnan (sopimuksen mukaan esim. koneet ja laitteet, tilat, henkilökunnan, nimen).

  Kohdeyrityksen taloudelliset ja juridiset vastuut eivät siirry uudelle yritykselle.

  Osakekaupassa ostaja hankkii itselleen kohdeyrityksen osakkeet tai osake-enemmistön. Kohdeyritys jatkaa toimintaansa yleensä entisellä nimellä ja y-tunnuksella. Kohdeyrityksen aiemmat taloudelliset ja juridiset vastuut pysyvät voimassa omistajan vaihdoksesta riippumatta.

  Yrityskaupan toteutustapa on harkittava aina tapauskohtaisesti, ja asiantuntijan apu on yrityskauppaa suunniteltaessa aina paikallaan. Neuvontaa saat mm. Uusyrityskeskuksista, seudullisista elinkeinoyhtiöistä, yrittäjäjärjestöiltä, tilitoimistoilta ja yrityskauppaan erikoistuneilta välittäjiltä.

  Lisätietoa yrityskaupoista sekä asiasta julkaistuja oppaita (Ostajan opas, Myyjän opas) lödät www.suomi.fi/yritykselle-verkkosivuilta.

  Yrityskauppoihin liittyvästä Finnveran rahoituksesta saat neuvontaa puhelinpalvelustamme  029 460 2580, mutta muutoin emme voi ottaa kantaa yrityskauppojen toteutukseen.

  Yrityskauppojen rahoituksesta lisää kotisivuillamme: Kasvu > Omistajanvaihdos

 • Yritykseni on saanut rahoitusta Finnveralta. Entä jos yritykseni ajautuu maksuvaikeuksiin? Kuinka silloin kannattaa toimia?

  Jos et pysty maksamaan laskua eräpäivänä, ota meihin yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhteydenotot ennen laskun erääntymistä sähköisen asiointipalvelun kautta: Asioi sähköisesti (> Hae muutosta voimassa olevaan lainaan) tai lähetä viesti Asioi sähköisesti (> Viestit). Otamme sinuun yhteyttä keskustellaksemme vaihtoehdoista.

  Finnvera on siirtynyt 1.10.2019 alkaen käyttämään Intrumin palveluja Finnvera Oyj:n ja Intrum Oy:n solmiman yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sopimus koskee Finnveran kotimaisten erääntyneiden saatavien perintää.
  Tarkastathan viimeisimmästä laskusta ajantasaiset yhteystiedot asiaasi hoitavaan yksikköön. Laskun erääntymisen jälkeen asiaasi hoitava yksikkö on voinut muuttua.

  Jos maksu ei ole tilillämme eräpäivänä, perimme erääntyneelle erälle viivästyskorkoa ja lähettämistämme maksumuistutuksista perintään maksu. Jos maksumuistutuksiin ja -vaatimukseen ei reagoida, irtisanomme kaikki myöntämämme rahoitukset, jotka siirtyvät oikeudelliseen perintään, ja asia etenee tuomioistuimen kautta ulosottoon. Perintätoimista syntyy asiakkaalle ylimääräisiä kustannuksia ja maksuhäiriömerkintä.

  Jos yritykselläsi on jatkuvasti maksuviiveitä ja taloustilanne vaikuttaa huolestuttavalta, suosittelemme ottamaan yhteyttä maksuttomaan Talousapu – yrittäjän neuvontapalveluun p. 029 502 4880. Talousapu-neuvontapalvelussa voit keskustella luottamuksellisesti asiantuntevan terveyttämiskonsultin kanssa yrityksesi taloustilanteesta ja mahdollisista ratkaisuista. Talousavun päivystäjät toivovat yhteydenottoa mieluimmin liian aikaisin kun liian myöhään, jotta yrityksen ongelmat eivät ole kehittyneet liian vakaviksi.

  Lisätietoja: Talous- ja velkaneuvonta yrityksille ja yrittäjille

  Lisätietoa talousvaikeuksien uhkaamille yrityksille löytyy www.suomi.fi-sivuston Yrityksille ja yhteisöille -kohdasta. Sivuilta löytyy tietoa mm. yrityssaneerauksesta, maksuhäiriömerkinnöistä, maksukyvyttömyydestä ja toiminnan hallitusta alasajosta.

 • Yritykseni on saanut rahoitusta Finnveralta. Voinko maksaa Finnveran lainan ennenaikaisesti takaisin?

  Ennenaikainen takaisinmaksu on mahdollista velkakirjassa mainituin ehdoin. Otathan hyvissä ajoin yhteyttä Finnveran asiakaspalveluun. Ennenaikaisen takaisinmaksun ehdot on mainittu myös velkakirjassa.

  Yhteydenotot

  Sähköinen asiointipalvelu: Asioi sähköisesti (>Viestit)
  Sähköposti: maksuohjelmat (at) finnvera.fi
  Puhelin: 029 460 2790

 • Voiko Finnvera myöntää lainaa toisen rahoittajan myöntämän lainan takaisinmaksuun?

  Ei. Lainojamme ja takauksiamme voidaan käyttää vain yritysten uusiin rahoitustarpeisiin. Voimme myöntää korvaavaa rahoitusta (rahoituksen konvertointi) vain sellaisissa tapauksissa, joissa Finnvera on myös korvattavan lainan tai takauksen myöntäjä.

 • Voiko Finnvera myöntää takauksen jo olemassa olevan lainan vakuudeksi ja täten vapauttaa aiemmin käytettyjä vakuuksia?

  Ei. Lainojamme ja takauksiamme voidaan käyttää vain yritysten uusiin rahoitustarpeisiin. Voimme myöntää korvaavaa rahoitusta (rahoituksen konvertointi) vain sellaisissa tapauksissa, joissa Finnvera on myös korvattavan lainan tai takauksen myöntäjä.

Yritykseni on saanut rahoitusta Finnveralta. Kuinka minun tulee toimia jos…

 • …lopetan yritystoiminnan?

  Ota yhteyttä Finnveran asiakaspalveluun. Sovimme kanssasi yrityksen loppuvelan takaisin maksusta. Tavallisesti laadimme yrityksen vastuuhenkilöille / takaajille henkilökohtaisen maksuohjelman.

  Yhteydenotot:

  Sähköinen asiointipalvelu: Asioi sähköisesti (>Viestit)
  Sähköposti: maksuohjelmat (at) finnvera.fi
  Puhelin: 029 460 2790

  Yritystoiminnan lopettamisen jälkeen voidaan olla tilanteessa, jossa yrittäjän henkilökohtaiset tulot eivät riitä velkojen ja vastuiden maksamiseen. Tilannetta voi pyrkiä ratkaisemaan vapaaehtoisella järjestelyllä, jossa velkojien kanssa tehdään uudet maksusopimukset tai velkoja maksetaan pois uudella lainalla. Järjestelylainoja vanhojen velkojen poismaksamiseen myöntävät pankit. Järjestelylainalle voi hakea takausta Takuu-Säätiöltä. Takuu-Säätiö ei myönnä takausta lainaan, jolla maksetaan pois Finnveran lainoja, mutta Finnveran lainoja voidaan muuten järjestellä samassa yhteydessä. Toisinaan voi olla myös mahdollista, että velkojat osana vapaaehtoista järjestelyä antavat osan veloista anteeksi. Lisätietoja: www.takuu-saatio.fi.

  Yritystoiminnan lopettanut yrittäjä voi hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä. Yksityishenkilön velkajärjestely on lakisääteinen menettely, jossa ylivelkaantunut yksityishenkilö maksaa velkojaan joitakin vuosia maksukykynsä mukaan ja vapautuu tämän jälkeen loppuvelkojensa maksamisesta. Apua velkajärjestelyasioihin saa kunnallisesta talous- ja velkaneuvonnasta sekä asianajotoimistoista ja muilta yksityisiltä palveluntarjoajilta.”

 • …yrityksen omistuksessa tapahtuu muutoksia?

  Ilmoita Finnveran asiakaspalveluun etukäteen, jos yhtiön omistussuhteisiin tai johtoelimiin on tulossa olennaisia muutoksia, esim. jos yrityksessä vaihtuu tai poistuu joku yrityksen johtohenkilöistä, vakuudenantajista (takaaja tai pantinantaja) tai henkilöyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä.

  Yhteydenotot

  Sähköinen asiointipalvelu: Asioi sähköisesti (>Viestit)
  Sähköposti: maksuohjelmat (at) finnvera.fi
  Puhelin: 029 460 2790

 • …yritykseni tai sen vastuuhenkilöiden osoitetiedot tai nimi muuttuvat?

  Ilmoita muutoksista Finnveran asiakaspalveluun. Yritysten tai henkilöiden osoitteet eivät päivity Finnveralle automaattisesti muuttoilmoituksen perusteella tai muista osoiterekistereistä. Myöskään nimenmuutokset eivät päivity Finnveralle automaattisesti.

  Yhteydenotot

  Sähköinen asiointipalvelu: Asioi sähköisesti (>Viestit)
  Yhteydenottolomake: Lähetä viesti
  Sähköposti: puhelinpalvelu (at) finnvera.fi
  Puhelin: 029 460 2580

 • …yritykseni yhtiömuoto muuttuu?

  Ilmoita yhtiömuodon muutoksesta Finnveran asiakaspalveluun. Yhtiömuodon muutokset eivät päivity Finnveralle automaattisesti Patentti- ja rekisterihallituksen yritysrekistereistä.

  Yhteydenotot

  Sähköinen asiointipalvelu: Asioi sähköisesti (>Viestit)
  Sähköposti: hakemukset(at)finnvera.fi
  Puhelin: 029 460 2790

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot