Finnveran tytäryhtiö, Suomen Vientiluotto Oy, tarjoaa yhdessä Finnveran kanssa viejille ja rahoituslaitoksille kansainvälisesti kilpailukykyisiä vienninrahoituspalveluja. Vientiluoton tuotteita ovat:

  • vientiluottojen rahoitus
  • korontasaus
  • luotonantajana toimiminen

Julkisesti tuettuja vienninrahoituspalveluja myönnetään pääomatavaroiden sekä konsultti- ja suunnittelupalveluiden rahoittamiseen.

Rahoituspalvelujen myöntäminen edellyttää, että vientikauppa hyödyttää Suomen kansantaloutta.