Etsi Finnverasta

Team Finland

Edellinen sivu

Esittely

Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuva- ja promootiotyötä, yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja. Sen tavoitteena on tehostaa näiden sektoreiden suomalaistoimijoiden välistä yhteistyötä.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden tulosohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset verkostot. Team Finland -verkostolla on yhteinen, valtioneuvoston toteuttama ohjaus. Sen ulkomaisesta toiminnasta vastaavat yli 70 paikallista tiimiä eri puolilla maailmaa.

Maailmantalouden murros on johtanut tilanteeseen, jossa suomalaisten hyvinvointi riippuu entistä voimakkaammin asioista Suomen rajojen ulkopuolella. Meidän on pystyttävä vaikuttamaan ulkomaiseen toimintaympäristöön ja tukemaan sitä, että ulkomailla tehdään meidän kannaltamme edullisia valintoja. Tähän pystymme parhaiten yhteistyöllä.

Finnveran rooli Team Finland –verkostossa

Kansainvälistyminen avaa uusia mahdollisuuksia yritysten kehittämiselle ja kasvulle. Finnvera on mukana Team Finland -verkostossa, joka tarjoaa palveluja yritysten kansainvälistymisen eri vaiheisiin.

Finnvera tarjoaa vientikauppaa harjoittaville yrityksille vientitakuita sekä luottotappioiden varalta että myös parantamaan viennin rahoitusmahdollisuuksia. Yrityksen vientikauppoihin liittyviin käyttöpääoma- ja vakuustarpeisiin Finnvera voi osallistua takauksilla. Finnvera voi rahoittaa emoyhtiölle myönnettävällä lainalla tai takauksella suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvaa liiketoimintaa.

Lisätietoa:

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)

Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki

Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio

Katso kaikki yhteystiedot