Content Section

Vientisaatavaluotto

Sisällysluettelo

Vientisaatavaluotto

Vientisaatavaluotto on tarkoitettu suomalaisen investointihyödykkeitä vievän yrityksen vientisaatavan jälleenrahoitukseen.

Viejän antaessa normaalia pitemmän maksuajan ulkomaiselle ostajalle, voidaan syntyvä toimituksen jälkeinen käyttöpääoman tarve kattaa Finnveran myöntämällä vientisaatavaluotolla. Samalla maksuajan myöntämisestä syntyvä luottoriski suojataan Finnveran luottoriskitakuulla tai kaupallisen luottovakuuttajan luottovakuutuksella. 

Rahoituspäätös perustuu yritystutkimukseen

Ennen rahoituspäätöstä Finnverassa tehdään yritystutkimus, jossa selvitetään yrityksen edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Arvioimme yrityksen tavoitteita, strategioita, kehityssuunnitelmia ja markkinatilannetta. 

Ulkomaisen ostajan luottokelpoisuus selvitetään luottoriskitakuun myöntämisen yhteydessä yleensä luottotietojen ja tilinpäätöstietojen perusteella. Ostajien maiden luottokelpoisuutta tutkitaan seuraamalla niiden taloudellista ja poliittista tilannetta. 

Vientisaatavaluoton ehdot

Vientisaatavaluottoa voivat hakea EU:n pk-määritelmän mukaiset yritykset, sekä ns. MidCap-yritykset, joiden liikevaihto konsernitasolla on alle 300 miljoonaa euroa.

Lainamäärä on yleensä 95 % vientisaatavan määrästä, kuitenkin enintään 2 miljoonaa euroa. Vientikaupassa tulee olla vähintään 15 % ennakkomaksu, joten vientisaatavan määrä on enintään 85 % kauppasummasta. 

Laina-aika vastaa luottovakuutetun saatavan maksuaikataulua. 

Finnveran luottoriskitakuulla tai kaupallisen luottovakuuttajan vakuutuksella turvattu vientisaatava pantataan luoton vakuudeksi. Muita vakuuksia ei yleensä tarvita. 

Erityisehdot 

Ostajan maksamat suoritukset ohjataan yrityksen avaamalle sulkutilille, jonka ehtojen tulee olla 
Finnveran hyväksymät. Laina maksetaan takaisin vientisaatavasta tulevilla varoilla. Mahdollinen Finnveran luottoriskitakuusta maksama korvaus käytetään luoton takaisinmaksuun. Yrityksen tulee kuitenkin maksaa lainan pääoma ja korot Finnveralle eräpäivinä, vaikka sulkutilille ohjatut varat tai luottoriskitakuun mahdollinen korvaus eivät riittäisi pääoman ja korkojen maksamiseen. 

Vientisaatavaluoton hinta

Viitekorko on 6 kuukauden euribor ja marginaali, jonka suuruuteen vaikuttavat saajayrityksen kannattavuus ja taloudellinen asema, toiminnallinen riski ja lainan vakuus.