Content Section

Käyttöpääomalaina koronakriisin aiheuttamiin rahoitustarpeisiin

Sisällysluettelo

Käyttöpääomalaina koronakriisin aiheuttamiin rahoitustarpeisiin

Finnveran rahoituksen painopiste on edelleen takauksissa, mutta yritys voi nyt hakea käyttöpääomalainaa myös suoraan Finnverasta, jos yrityksen lainarahoitus ei muutoin järjesty eikä Finnvera tämän vuoksi voi myöntää rahoitustaan takauksena. Lainaa ei voi käyttää rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksamiseen. Lainaa voi hakea sähköisessä asioinnissamme.

Lainan määrä voi olla 50 000–300 000 euroa. Käyttöpääomalainan myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä, ja että yrityksellä arvioidaan olevan riittävä velanhoitokyky. Lisäksi yrityksellä tulee olla käytettävissään vähintään yksi virallinen tilinpäätös, eikä yrityksen oma pääoma saa siinä olla negatiivinen. Yrityksellä ei saa myöskään olla maksuhäiriömerkintöjä.

Lainan ehdot

Laina myönnetään korona-valtiontukiohjelman puitteissa, ja tämän vuoksi sen tulee lisäksi täyttää kyseisen valtiontukiohjelman ehdot:

  • lainan määrä saa olla enintään vuoden 2019 palkkakulut kaksinkertaisina tai 25 % yrityksen liikevaihdosta vuonna 2019
  • Yritys ei saa olla ollut ns. vaikeuksissa oleva yritys 31.12.2019 laina-aika voi olla enintään kuusi vuotta

Korona-valtiontukiohjelma on määräaikainen, ja se on käytettävissä 30.6.2022 asti. Tuen saajat raportoidaan EU:n komissiolle, joka julkaisee ne EU:n valtiontukiportaalissa.

Yli 300 000 euron lainatarpeet ja korona-valtiontuen sallimaa määrää suuremmat lainat arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen.

HUOM: Hakemuksen käsittely nopeutuu, jos viimeisin virallinen tilinpäätös on toimitettu PRH:lle ennen lainahakemuksen jättämistä ja jos käyttöpääomalainan käyttötarkoitus on eritelty hakemuksessa 10 000 euron tarkkuudella.