Ett växande företag kan bättre bedöma riskerna då finansieringen planeras på förhand. Då riskerna kan mätas kan de också hanteras bättre.

Storleken på den finansiering som behövs avgör om Finnvera kan finansiera projektet ensam eller om det krävs andra finansiärer och en tillräcklig självfinansieringsandel för att ordna finansieringen.

Minimibeloppet för Finnveras begynnelseborgen avsedd för nystartade SMF-företag är 5 000 euro. Minimibeloppet för Finnveras andra borgensprodukter är 1 000 euro.

Minimibeloppet för Finnveras lånefinansiering är 30 000 euro. Detta berör ändå inte företagarlånet, som beviljas för privata företagare. Det berör inte heller brofinansiering, som beviljas före betalning av stöd som NTM-centralen och Business Finland beviljar, vars minimigräns är 10 000 euro.

Finansieringsbehovets omfattning framgår vanligen då affärsverksamhets- och investeringsplanen uppdateras. För att utarbeta och upprätthålla en affärsverksamhetsplan och en resultatplan kan man använda till exempel det elektroniska verktyg som finns i tjänsten Mitt FöretagsFinland. En affärsverksamhetsplan och en resultatplan behövs också som bilaga till Finnveras finansieringsansökan.

När tillväxten planeras är det viktigt att säkerställa att kassamedlen är tillräckliga. En försvagad likviditet leder lätt till stora problem i små och medelstora företag även om företagets verksamhet i övrigt skulle vara lönsam. På FöretagsFinlands webbplats kan du läsa mer om hur en kassaflödesanalys görs.