Sök i finnvera.fi
Tillbaka

Vi hjälper företag i det exceptionella läget som coronaviruset orsakat

Finnvera förhåller sig flexibelt till alla finansieringsbehov som coronaviruset medfört. Vi har beredskap att öka finansieringen av små och medelstora företag och att hjälpa företag över krisen. Företaget ska ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet på lång sikt.

Ta kontakt med din bank i god tid

Vi rekommenderar att våra kunder till följande åtgärder:

 1. Ta kontakt med din bank i ett så tidigt skede som möjligt.
 2. Finnvera och bankerna är flexibla i betalningsarrangemangen och det lönar sig att komma överens om sådana arrangemang med den egna banken i ett så tidigt skede som möjligt.
 3. Finnvera möjliggör beviljandet av driftskapital som banken beviljar genom att borga lånet.

Finnvera tar ut en avgift för borgen och borgen är inte direkt stöd. Med avgifter täcker Finnvera sin andel av blivande kreditförluster. Borgen upp till 1 miljon euro beviljas mest utan säkerhet. Priset påverkas av företagets riskklass baserat på finansiell information och kredittid. I prissättningen måste Finnvera också iaktta EU:s regler om statligt stöd. Finnvera kan inte tävla med bankerna om priset på finansiering.

Behöver du driftskapital

I den exceptionella situationen orsakad av coronaviruset försäkrar vi SMF-företags ökade behov av driftskapital i första hand med begynnelseborgen, SMF-borgen och Finnvera-borgen.

Nu fokuserar vi på beviljandet av dem för att kunna behandla so många ansökningar som möjligt. Därför behandlar vi för tillfället inte direkta låneansökningar.

Begynnelseborgen är avsedd för företag som verkat i högst tre år. Banken ansöker om begynnelseborgen för företags räkning. Finnveras borgensandel kan vara högst 80 procent.

SMF-borgen är avsedd för företag som varit i verksamhet över tre år. Med SMF-borgen är det möjligt att täcka ett lån på högst 150 000 euro. Banken ansöker också om SMF-borgen för företags räkning.

Med Finnveraborgen är det också möjligt att garantera ökade behov av driftskapital till följd av coronaviruset, om Finnveras begynnelseborgen eller SMF-borgen inte lämpar sig för företagets situation. Finnveras borgensandel höjts till 80 procent och säkerhet krävs inte av ansökningar för 150 000–1 000 000 euro skuldebrevslån som banken beviljat och Finnvera gått i borgen för. Finnvera har tagit i bruk en försnabbad och förenklad behandling och ikraftträdande (sk. fast track behandling).

 • Obs! Företag bör förhandla om lånet först med sin bank och efter det ansöka Finnveraborgen från Finnvera.
 • För att undvika överbelastning av ansökningsbehandlingen behandlar vi för tillfället inte sådana Finnveraborgensansökningar där man inte har låneförhandlat med banken. 
Läs mer om begynnelseborgen och SMF-borgen:
Läs mer om Finnvera-borgen vid behov av driftskapital:

Obs!

Utanför Finnveras finansiering har begränsats grynderentreprenader inom byggnadsbranschen samt åkerbruk och kreatursskötsel inom jord- och skogsbruk. Därutöver kan vi inte finansiera finansiell verksamhet, dobbleri eller adult entertainment verksamhet samt samfund eller företag vars verksamhet inte uppfyller näringsverksamhetens kännetecken och som inte sträver efter företagsekonomisk vinst.

Behöver du amorteringsfria månader?

Behöver du amorteringsfria månader?

Ifall du har Finnveras borgen

 • Ta kontakt med din bank. Banken ansöker om alla förändringar som gäller borgen från Finnvera istället för dig.
 • Borgen för ett skuldebrevslån på högst 300 000 euro: Finnvera ger banken tillstånd att bevilja 6 månader amorteringsfritt för lån som Finnvera gått i borgen för. Finnvera höjer inte borgensprovisionen om borgen för skuldebrevet är högst 300 000 euro.
 • Borgen för ett skuldbrevslån över 300 000 euro: banken ansöker om förändringar från Finnvera efter att ha diskuterat med kunden. Ändringen prissätts fallspecifikt.

Ifall du har lån från Finnvera

 • Om du har lån direkt från Finnvera kan du ansöka om tolv månader amorteringsfritt med en elektronisk ansökan i vår e-tjänst.
 • Under den amorteringsfria perioden betalar du endast räntan och kostnaderna.
 • Vi tar ut en expeditionsavgift på endast 50 euro för förändringar om ditt totalansvar till Finnvera är högst 300 000 euro.
 • Om ditt totalansvar till Finnvera är över 300 000 euro, prissätts ändringen fallspecifikt. Om du fått statsstöd från andra källor kan det bli nödvändigt att höja priset på grund av lagstiftningen.

Vi strävar efter att behandla ansökningarna så snabbt som möjligt, men vi ber att du observerar att det kan förekomma rusning i tjänsten.

Vänligen använd vår e-tjänst på adressen online.finnvera.fi/. Vi uppmanar våra kunder att göra realistiska bedömningar av företagets inkomster och utgifter och att ta kontakt med deras egna banker i god tid om de behöver kompletterande finansiering.

Så här betjänar vi våra kunder

Vi vill sköta om kundernas, intressentgruppernas samt personalens säkerhet och därför har vi ökat distansarbetet i Finnvera.

Vår kundtjänst håller öppet på normalt sätt i chatten och per telefon på numren:

Ansökan om finansiering kan göras i vår e-tjänst.

Begynnelseborgen och SMF-borgen ska sökas via banken. Det lönar sig för företaget att ta kontakt direkt med banken, som skickar ansökningen till Finnvera. För Finnveraborgens del bör företag förhandla om lånet först med sin bank och efter det ansöka Finnveraborgen från Finnvera.

Finansiering för storföretag i situationen orsakad av coronaviruset

Finnvera kan också garantera finansiering för storföretag i situationen orsakad av coronaviruset:

 • Ta kontakt med dina finansiärer
 • Borgenandel kan vara högst 80 procent och det totala ansvaret högst 30 miljoner euro dock på så sätt, att Finnvera inte kan bli huvudfinansiären
 • Stora projekter handlar vi fall för fall

Vanliga frågor

Finnvera har med nuvarande produkter en bra möjlighet att svara mot företagens finansieringsutmaningar i detta exceptionella konjunkturläge. Vi har sammanställt frågor och svar gällande hur företaget kan handla i ekonomiska svårigheter som coronaviruset orsakat och hur Finnveras finansiering kan utnyttjas. 

Läs mer

Information om olika aktörers finansiella tjänster

Regeringen har enats om en bred uppsättning åtgärder för att underlätta företagens ekonomiska situation. Arbets- och näringsministeriet följer och vidtar nödvändiga åtgärder tillsammans med olika aktörer inom ANM-koncernen för att minska coronavirusets konsekvenser för bl.a. företagens verksamhet.

På ANM:s websida hittar du information om coronavirus och finansiering för företag

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information