Sök i finnvera.fi
Tillbaka

Kunde du tänka dig att sälja ditt företag? Har du planer på att köpa ett företag?

Identifiera rätt tidpunkt. Då ett företag övergår från en ägare till en annan är det både för säljaren och köparen dags att vända blad: investeringen i framtiden för med sig en färdig grund att bygga på och belöningen för utfört arbete bär mot nya karriär- och livsskeden.

 • Information om ägarbyte

  En företagsaffär kan göras antingen som en affärsverksamhetsaffär eller en aktieaffär. Hur affären genomförs ska alltid övervägas från fall till fall och när ett företagsförvärv planeras är det alltid bra att anlita en expert.

  Se mer
 • Minneslista vid företagsköp

  De viktiga skedena i ett företagsförvärv sammanpressade i fem punkter.

  Se mer
 • Finansieringsplanering

  För att ansöka om nödvändig finansiering för att grunda ett företag krävs noggrann planering och olika ekonomiska kalkyler.

  Se mer
 • Att ansöka om finansiering

  Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder eller med Katso-koden.

  Se mer
 • Priset

  Finnvera tar ut ränta (referensränta + marginal) på lånefinansiering som bolaget erbjuder och borgensprovision på borgen. Utöver dessa debiteras en expeditionsavgift på beviljad finansiering.

  Se mer
 • Återbetalning av lån

  Lånet återbetalas i enlighet med den amorteringsplan som har antecknats i avtalet. Om finansieringen gäller små projekt är lånetiden vanligen 1+4 år.

  Se mer

Produkter

 • Finnveralån

  Finnveralånet (Investerings- och driftskapitallån) är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion. Minimibeloppet för Finnveraslånet är 30 000 euro.

  Läs mer
 • Finnveraborgen

  Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv. Finnveraborgen lämpar sig för små och medelstora företag samt på särskilda grunder även för storföretag.

  Läs mer
 • Företagarlån

  Företagarlånet är ett personligt lån för företagaren. Med företagarlån är det möjligt att finansiera placeringar i ett aktiebolags aktiekapital och/eller placeringar i investerat fritt eget kapitals fond. Med företagarlån är det dessutom möjligt att finansiera inköp av aktier i redan verksamma företag.

  Läs mer
 • Tillväxtlån

  Finnvera kan bevilja tillväxtlån för finansiering av SMF- och midcap-företags betydande tillväxt- eller internationaliseringsprojekt och företagsarrangemang.

  Läs mer
Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information