Finnvera tar ut ränta (referensränta + marginal) på lånefinansiering som bolaget erbjuder och borgensprovision på borgen. Utöver dessa debiteras en expeditionsavgift på beviljad finansiering.

Referensräntan på lånen är sex månaders euriborränta. Marginalen som tillkommer på referensräntan varierar beroende på företagets riskklassificering och de tillgängliga säkerheterna. Riskklassificeringen grundar sig på bolagets ekonomiska situation och en bedömning av utsikterna för affärsverksamheten. Den slutliga räntan meddelas i finansieringsofferten.

Storleken på borgensprovisionen som tas ut för borgen bestäms enligt samma principer som lånens marginal.

Finnvera konkurrerar inte med bankerna i fråga om att tillhandahålla finansiering.