Priset

Innehållsförteckning

Priset

Finnvera tar ut ränta (referensränta + marginal) på lånefinansiering som bolaget erbjuder och borgensprovision på borgen. Utöver dessa debiteras en expeditionsavgift på beviljad finansiering.

Referensräntan på lånen är sex månaders euriborränta. Marginalen som tillkommer på referensräntan varierar beroende på företagets riskklassificering och de tillgängliga säkerheterna. Riskklassificeringen grundar sig på bolagets ekonomiska situation och en bedömning av utsikterna för affärsverksamheten. Den slutliga räntan meddelas i finansieringsofferten.

Borgensprovisionen för begynnelseborgen och SMF-borgen ebiteras var tredje månad. Expeditionsavgiften är 0,1 procent av borgensbeloppet. Storleken på borgensprovisionen som tas ut för andra borgenprodukter bestäms enligt samma principer som lånens marginal.

Finnvera konkurrerar inte med bankerna i fråga om att tillhandahålla finansiering.

Serviceprislista

Åtgärd

Pris

Ändringar i villkor för kredit- eller borgensavtal såsom ändringar i betalningsprogram samt ändringar i låne- och borgenstid

0,25 % av kredit- eller borgensbeloppet, dock minst 50 € (samt höjning av lånemarginal eller borgensprovision)

Förlängning av finansieringsanbudets anbudstid

0,2 % av det erbjudna finansieringsbeloppet/3 mån. förlängning

Ändring av borgen

från 100 €

Utredning av uppdrag

från 50 €

Expeditionsavgift för expressbetalning

30 €

Saldointyg beställt av kunden *

15 €

Pantbevis beställt av kunden *

30 €

Faktureringskostnad

6 €

Betalningspåminnelse

7,44 €

Meddelande om förfallna fordringar till borgensmän och pantsättare

7,44 € / meddelande

Betalningskrav, om fordringens kapital är högst 100 euro

35 €

Betalningskrav, om fordringens kapital är över 100 euro, men högst 1 000 euro

50 €

Betalningskrav, om fordringens kapital är över 1 000 euro

70 €

Om det är fråga om ett nytt betalningskrav på samma fordringen, debiteras hälften av kostnaden för det första betalningskravet.  

Tratta, om fordringens kapital är högst 100 euro

17,50 €

Tratta, om fordringens kapital är över 100 euro, men högst 1 000 euro

25 €

Tratta, om fordringens kapital är över 1 000 euro

35 €

* Skickas utan kostnad till kunden en gång om året, ca två veckor efter avslutad räkenskapsperiod.

Serviceprislistan inkluderar de vanligaste debiterade kostnaderna, arvodena och övriga avgifter. Avvikelser från priserna i prislistan kan göras på grund av högre arbetskostnader än vanligt. Denna prislista gäller tills vidare. Övriga priser framgår i samband med ärendet.