Priset

Innehållsförteckning

Priset

Finnvera tar ut ränta (referensränta + marginal) på lånefinansiering som bolaget erbjuder och borgensprovision på borgen. Utöver dessa debiteras en expeditionsavgift på beviljad finansiering.

Referensräntan på lånen är sex månaders euriborränta. Marginalen som tillkommer på referensräntan varierar beroende på företagets riskklassificering och de tillgängliga säkerheterna. Riskklassificeringen grundar sig på bolagets ekonomiska situation och en bedömning av utsikterna för affärsverksamheten. Den slutliga räntan meddelas i finansieringsofferten.

Borgensprovisionen för begynnelseborgen och SMF-borgen ebiteras var tredje månad. Expeditionsavgiften är 0,1 procent av borgensbeloppet. Storleken på borgensprovisionen som tas ut för andra borgenprodukter bestäms enligt samma principer som lånens marginal.

Finnvera konkurrerar inte med bankerna i fråga om att tillhandahålla finansiering.