Begynnelseborgen är avsedd för nystartade företag som överensstämmer med EU:s definition av SMF-företag. Företagen ska ha införts i handelsregistret för högst tre år sedan och vara ägda av fysiska personer. Begynnelseborgen kan beviljas för inhemskt företag eller registrerat firmanamn, ändå inte till andelslag eller registrerade föreningar.

Begynnelseborgen lämpar sig också för behov av driftskapital till följd av coronaviruset, i företag som verkat i högst tre år.

Ansökning

Din egen bank ansöker om begynnelseborgen för din räkning. Banken bedömer ditt företags verksamhetsförutsättningar och kreditvärdighet innan lånet beviljas. Du eller ditt företag behöver inte vara i direkt kontakt med Finnvera.

Begynnelseborgen kan beviljas för inhemskt företag eller registrerat firmanamn, ändå inte till andelslag. En förutsättning för begynnelseborgen är att ditt företags och de ansvariga personernas kreditupplysningar är tillfredsställande.

Villkor

Minimibeloppet för Finnveras begynnelseborgen är 10 000 euro. Finnveras borgensandel kan vara högst 80 procent. Maximibeloppet av begynnelseborgen som beviljats för ett företags enskild projekt på en gång är 80 000 euro. Beloppet av begynnelseborgen som beviljas ett företags separata projekter kan vara sammanlagt högst 160 000 euro. 

Lån som garanteras

Skuldebrevslån

Säkerhet

Huvuddelägarnas proprieborgen som särborgen som ska täcka 25 procent av Finnveras borgensbelopp. Minimibeloppet för proprieborgen är 3 000 euro.

Begränsningar

Branscher som kan finansieras är andra än egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenad inom byggnadsbranschen. Begynnelseborgen kan inte användas för att finansiera företagsförvärv, förvärv av egna aktier eller anskaffning av verksamhetslokaler eller bilar. Det kan inte heller användas för exportfinansiering.

EU:s bestämmelser om statsstöd (begynnelseborgen omfattar de minimis-stöd) begränsar användningen av begynnelseborgen vid finansiering v anskaffning av transportmedel och -anordningar då företaget idkar fraktning för annans räkning.

Avgifter

Borgensprovisionen debiteras var tredje månad och den utgör 1,75 procent p.a. av borgenssaldot som banken uppger. Expeditionsavgiften är 0,1 procent av borgensbeloppet.

OBS! Ovanstående prissättning gäller begynnelseborgen som beviljats från och med 1.3.2020, och det kommer att iakttas vid företagets fakturering utan ett separat krav. Dessutom kommer Finnvera att gottskriva skillnaden i betalningar i efterhand (inom cirka 6 månader) till de kunder som redan har betalat en högre borgenprovision eller leveransavgift utan separat kontakt.

Begynnelseborgen grundar sig på ett avtal om småföretagsborgen mellan Finnvera och bankerna, vilket gör att borgensansökan kan behandlas snabbt vid Finnvera. Avtalet har ingåtts med Aktia Bank Abp, Danske Bank A/S, Finland filial, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Nordea Bank Abp, Oma Sparbank Abp, OP-gruppen (OP-Tjänster Ab), POP Pankkiliitto osk, Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland och Sparbanksförbundet anl. Om din bank inte har anslutit sig som användare av begynnelseborgen kan Finnveras övriga borgen användas som borgen för de lån som banken beviljar.