Sök i finnvera.fi

Programmet Finansiering av exporthandel

Tillbaka

Introduktion

Programmet Finansiering av exporthandel riktar sig till finländska SMF-företag. Syftet med programmet är att förbättra företagens finansieringskompetens vid exportaffärer. Programmet lämpar sig också för större företag, vilka behöver grundläggande information om finansiering av exportaffärer.

Programmet genomförs i nära samarbete med de banker som är verksamma i Finland. I varje företag som deltar i programmet arrangeras en Finansiering av exporthandel -dag i samarbete med Finnvera och banken som företaget valt. Fokus ligger på exportprojekt och finansieringslösningar för dem i praktiken

Därtill arrangerar Finnvera aktuella seminarium kring finansiering av exporthandel till de företag som deltar i programmet.

Programmet är avgiftsfritt, med undantag av den utbildning som Finnveras samarbetspartner, Management Institute of Finland MIF och Internationella Handelskammaren ICC, arrangerar.

Programmets innehåll

Programmet erbjuder företag grundläggande information om finansiering av exporthandel och gör det möjligt för företagen att med sakkunnigas hjälp finna lämpliga finansieringslösningar till de egna exportprojekten. Programmet genomförs i nära samarbete med de banker som är verksamma i Finland.

I varje företag som deltar i programmet arrangeras en Finansiering av exporthandel -dag i samarbete med Finnvera och banken som företaget valt. Vanligtvis arrangeras dagen i företagets utrymmen med företagets nyckelpersoner samt representanter från den valda banken och Finnvera närvarande. Under dagen går man igenom Finnveras och bankens exportfinansieringstjänster och de behov som företagets exportverksamhet ställer.

Till de viktigaste temana under Finansiering av exporthandel -dagen hör:

 • Vilken är Finnveras roll i finansieringen av exporthandel?
 • Vilken typ av finansieringslösningar för exporthandel är lämplig för företaget?
 • Vilken typ av kreditpolicy eller kundfinansieringspolicy vid export är lämplig för företaget?

Målet är att ge företaget verktyg för finansiering av exporthandel som företaget kan använda sig av när det ger offerter till sina kunder.

Det viktigaste innehållet i programmet är det konkreta samarbetet mellan företaget, dess bank och Finnvera vid exportaffärer.

Företaget får stöd av en egen expert på Finnvera och ett team som sammanställs av personer från de olika delområdena inom Finnveras finansiering. Finnveras expert kan enligt separat överenskommelse delta i förhandlingarna om finansieringen av företagets exportaffär i Finland eller utomlands.

Ryssland är ett viktigt mottagarland för många finländska exportörer. Finnveras representation i S:t Petersburg och expert i Moskva stöder de företag som deltar i programmet vid export till Ryssland.

Finnvera arrangerar också aktuella seminarier om finansiering av exporthandel för alla företag som har deltagit i programmet.

Utbildning

I anknytning till programmet erbjuder MIF utbildningen Hantering av ekonomiska risker vid exporthandel, och de företag som deltar i Finnveras program får rabatt på utbildningen. MIF:s utbildning är ett kompakt paket med information om hur den ekonomiansvariga i företaget kan minimera kostnaderna vid exporthandel och de därtill hörande riskerna. Syftet med utbildningen är att hjälpa finländska exportföretag att bedriva lönsam handel: förbättra täckningen och minimera riskerna. Utbildningen är tre dagar lång:

 • Lönsam betalningsrörelse vid internationell handel
 • Internationell affärsjuridik
 • Korrekta och effektiva exportprocesser

Utbildningen hålls varje dag av en erfaren branschexpert. Vid behov kan du presentera egna utmanande situationer som du har stött på vid exporthandel. Dessa behandlas sedan gemensamt under utbildningsdagen.

Utförligare information om utbildningsdagarna och utbildarna samt anmälningsanvisningar finns på MIF:s webbplats: www.mif.fi/fi/koulutus/200-vientikaupan-talousriskien-hallinta

Mer information per telefon: MIF, Jani Tuuri, produktgruppchef, tfn +358 (0)50 5408779.

Internationella Handelskammaren ICC erbjuder globalt vedertagna verktyg för utrikeshandel, som köpeavtalsmodeller, leverans- riskhanteringsvillkor samt anvisningar för säkerheter och betalningssätt. Företagen erbjuds också handledning och utbildning i hur dessa verktyg kan tillämpas i praktiken.

Mer information (på finska/engelska): www.icc.fi

Vad krävs av den sökande?

Ett företag som väljs till programmet

 • bedriver lönsam affärsverksamhet
 • bedriver direkt export med egna produkter
 • har redan gjort sina första exportaffärer
 • vill expandera genom ökad export
 • anser att det kan förbättra sin konkurrenskraft på exportmarknaden genom kundfinansieringslösningar och
 • vill lära sig mer om exportfinansieringsarrangemang.

De privata bankerna innehar huvudrollen i arrangemangen av finansiering av exportaffärer, medan Finnvera har rollen som borgensman. Därför är det viktigt att företaget har en fungerande bankrelation.

Ansök till programmet

Programmet genomförs i nära samarbete med de banker som är verksamma i Finland. I varje företag som deltar i programmet arrangeras en Finansiering av exporthandel -dag i samarbete med Finnvera och banken som företaget valt. Under dagen går man igenom Finnveras och bankens exportfinansieringstjänster och de behov som företagets exportverksamhet ställer. Målet är att ge företaget verktyg för finansiering av exporthandel som företaget kan använda sig av när det ger offerter till sina kunder. Finnvera arrangerar också aktuella seminarier om finansiering av exporthandel för alla företag som har deltagit i programmet.

Inlämning av ansökan

Fyll i ansökan och skicka den per e-post till contactcenter@finnvera.fi . Alternativt kan du skicka ansökan elektroniskt via en krypterad förbindelse i Meddelanden-avsnittet i Finnveras Onlinetjänst . Logga in på Onlinetjänsten med dina personliga bankkoder eller med företagets Katso-autentisering. Öppna avsnittet Meddelanden och välj Telefontjänst som mottagare till ett nytt meddelande.

Den sökande ombes beskriva företagets affärsverksamhet och exportverksamhet genom att svara på några frågor. Till ansökan kan bifogas exempelvis det senaste bokslutet och affärsplanen. Uppgifterna i ansökan behandlas konfidentiellt.

Vi kontaktar alla företag som har lämnat in en ansökan. I ansökan ber Finnvera företaget om tillstånd att publicera namnen på de företag som deltar i programmet.

Ytterligare information:

rahoituspäällikkö Outi Mikola, tfn. 029 460 2843
vid frågor kring ansökan ska du kontakta Finnveras telefontjänst, 029 460 2580

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )

Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )

Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )

Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors

Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio

All kontakt information