Content Section

Företagarlån

Innehållsförteckning

Företagarlån

Företagarlån kan användas för köp av aktier i ett aktiebolag eller för placering i aktiebolagets aktiekapital eller i fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Företagarlånet är företagarens personliga lån. Det kan också beviljas flera grundare eller delägare av samma företag.

Villkor för företagarlån

Lånets belopp prövas från fall till fall med hänsyn till låntagarens ekonomiska situation och förutsättningar att återbetala lånet. Lånets minimibelopp är 20 000 euro. Lånetiden är vanligtvis 56, och är alltid högst 12 år. I början av lånetiden kan det vara 1–2 år amorteringsfritt.

Den sökandes självfinansierande bidrag i ett entreprenörslåneprojekt är ett rekommenderat men inte nödvändigt villkor för att bevilja ett lån.

Låntagaren

  • bör vara aktieägare med minst 5 procents andel av aktiekapitalet och rösträtt i målföretaget efter en placering eller ett aktieförvärv som har finansierats med företagarlån
  • bör arbeta i bolaget eller är styrelsemedlem eller verkställande direktör
  • ha ordning på sin personliga ekonomi

Villkor för driften av målföretaget för företagarlånet

  • Målföretaget för ett företagarlån måste ha förutsättningar för en lönsam verksamhet
  • Finnvera kan inte finansiera det egentliga jord- och skogsbruket eller grundandet av byggverksamheten
  • Dessutom utesluter Finnveras kreditpolicy några andra sektorer från finansiering. Kontrollera listan över branscher som Finnvera inte kan finansiera.

Företagarlåns pris

Räntan är 6 månaders euriborränta och 3,75 procents marginal.

På lånet uppbärs också en expeditionsavgift i samband med at man lyfter lånet.

Ansökan om företagarlån

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Du kan logga in på onlinetjänsten med personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Innan finansieringsbeslutet fattas utför Finnvera en företagsanalys för att utreda företagets ekonomiska situation och förutsättningar att återbetala lånet och förutsättningar för lönsam verksamhet. I analysen bedöms företagets mål, strategi, utvecklingsplaner och marknadsläge.

En affärsplan påskyndar behandlingen av finansieringsansökan. Om du så önskar kan du göra en affärsverksamhetsplan och en resultatplan i Mitt FöretagsFinland-tjänsten

Läs mer om ansökning om finansiering