Content Section

Företagarlån

Innehållsförteckning

Företagarlån

Med företagarlån är det möjligt att finansiera placeringar i ett aktiebolags aktiekapital och/eller placeringar i investerat fritt eget kapitals fond. Med företagarlån är det dessutom möjligt att finansiera inköp av aktier i redan verksamma företag.

Företagarlånet är företagarens personliga lån. Det kan också beviljas flera grundare eller delägare av samma företag.

Innan finansieringsbeslutet fattas utför Finnvera en företagsanalys för att utreda företagets förutsättningar för lönsam verksamhet. I analysen bedöms företagets mål, strategier, utvecklingsplaner och marknadsläge. En affärsplan påskyndar behandlingen av  finansieringsansökan.

Villkor för företagarlån

Företag som är föremål för företagarlån kan vara verksamma i alla branscher förutom egentligt jord- eller skogsbruk eller grundentreprenad inom byggnadsbranschen. Målföretagen ska uppfylla EU-kriterierna för små och medelstora företag samt ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet.

Företagarlånet kan vara högst 100 000 euro per låntagare. Vid beviljandet av lånet förutsätts en självfinansierad del på 20 procent.

Lånetid är högst 10 år; i början av lånetiden kan det vara 1–2 år amorteringsfritt.

Låntagaren

  • bör vara aktieägare med minst 20 procents andel av aktiekapitalet och rösträtt i målföretaget efter en placering eller ett aktieförvärv som har finansierats med företagarlån
  • bör arbeta i bolaget eller i ett annat bolag som enligt aktiebolagslagen hör till samma koncern
  • ha ordnad personlig ekonomi.

Företagarlåns pris

Räntan är 6 månaders euriborränta och marginal 3,25 %. På lånet uppbärs en expeditionsavgift.

Ansökan om företagarlån

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Du kan logga in på onlinetjänsten med personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Den som ansöker om finansiering och identifierar sig i vår i onlinetjänst ska vara en ansvarig person för företaget och ha firmateckningsrätt eller ägare till ett företag som grundas. I finansieringsansökan kan utöver de ovan nämnda även en anställd som handlar med fullmakt för företaget anges som företagets kontaktperson.

Läs mer om ansökning om finansiering