Sök i finnvera.fi
Tillbaka

Företagarlån

Företagarlånet är ett personligt lån för företagaren. Med företagarlån är det möjligt att finansiera placeringar i ett aktiebolags aktiekapital och/eller placeringar i investerat fritt eget kapitals fond. Med företagarlån är det dessutom möjligt att finansiera inköp av aktier i redan verksamma företag.

Företag som är föremål för företagarlån kan vara verksamma i alla branscher förutom egentligt jord- eller skogsbruk eller grundentreprenad inom byggnadsbranschen. Målföretagen ska uppfylla EU-kriterierna för små och medelstora företag samt ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet.

Företagarlån kan beviljas delägare i aktiebolag, vars andel av aktiekapitalet och röstetalet är minst 20 procent efter en placering eller ett aktieförvärv som har finansierats med företagarlån.

Lån kan även beviljas flera grundare eller delägare i ett och samma företag. Företagarlånet kan vara högst 100 000 euro per låntagare. Vid beviljandet av lånet förutsätts en självfinansierad del på 20 procent.

Ansökan och bilagor

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder eller med Katso-koden.

Den som ansöker om finansiering och identifierar sig i vår i onlinetjänst ska vara en ansvarig person för företaget och ha firmateckningsrätt eller ägare till ett företag som grundas. I finansieringsansökan kan utöver de ovan nämnda även en anställd som handlar med fullmakt för företaget anges som företagets kontaktperson.

Läs mer om ansökning om finansiering

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information