Content Section

Driftskapitallån för finansieringsbehov orsakade av coronakrisen

Innehållsförteckning

Driftskapitallån för finansieringsbehov orsakade av coronakrisen

Finnveras finansiering är fortfarande fokuserad på garantier, men företaget kan nu också ansöka om ett driftskapitallån direkt från Finnvera om företagets lånefinansiering inte annars ordnas och Finnvera därför inte kan bevilja sin finansiering som garanti. Lånet kan inte användas för att återbetala finansiärens befintliga fordringar. Lånet kan ansökas om i vår onlinetjänst.

Lånets belopp kan vara 50 000-300 000 euro. Villkoret för beviljande av ett driftskapitallån är att företaget har varit lönsamt före coronakrisen och att företaget bedöms ha tillräcklig kreditskötselförmåga. Dessutom måste företaget ha åtminstone en officiell bokslut och företagets eget kapital får inte vara negativt. Företaget får inte heller ha betalningsanmärkningar.

Villkor för lånet

Lånet beviljas enligt statligt koronastödsystem och måste därför också uppfylla villkoren i det statliga stödsystemet:

  • Lånets belopp får inte vara mer än dubbelt så mycket som lönekostnaderna 2019 eller 25 % av företagets omsättning 2019
  • Företaget får inte ha varit ett så kallad företag i svårigheter 31.12.2019. Lånetiden får inte överstiga sex år.

Coronastödprogram är tillfälligt och kommer att finnas tillgängligt till 30.6.2021. Mottagare rapporteras till EU-kommissionen, som publicerar dem på EU:s statliga stödportal.

Lånebehov större än 300 000 euro och lån som överstiger det belopp som tillåts genom coronastöd kommer att bedömas från fall till fall.

OBS: Behandlingen av ansökan går snabbare om de senaste officiella finansiella rapporterna har lämnats in till PRH innan låneansökan lämnas in, och om syftet med driftskapitallånet har specificerats i ansökan till närmaste 10 000 euro.