Sök i finnvera.fi

Introduktion

Tillbaka

Kapitalinvesteringar

Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet fokuserar på utveckling, fortsatt finansiering och frigörelser av befintliga investeringsobjekt. Första investeringar i företag som befinner sig i ett tidigt skede görs inte längre.

I enlighet med arbets- och näringsministeriets riktlinjer har Finnvera ansvarat för utvecklingen av kapitalinvesteringsverksamheten i ett tidigt skede, men detta ansvar har överförts till Business Finland Venture Capital Ab. Enligt den riktlinje som Finnveras styrelse har fastställt upphör Finnvera stegvis och kontrollerat med att idka kapitalinvesteringsverksamhet.

Team

 • Heidi Ahonen

  Investeringsdirektör

  +358 400 606 122

  heidi.ahonen@finnvera.fi

 • Kalle Åström

  Manager

  +358 40 821 2897

  kalle.astrom@finnvera.fi

Back Office

 • Annika Ylätalo

  Jurist

  +358 29 460 2821

  annika.ylatalo@finnvera.fi

 • Minna Vanninen

  Sakkunnig

  +358 29 460 2504

  minna.vanninen@finnvera.fi

 • Tiia Pykäläinen

  Sakkunnig

  +358 29 460 2742

  tiia.pykalainen@finnvera.fi

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information