Kapitalinvesteringar

Innehållsförteckning

Kapitalinvesteringar

Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet har avslutats den 30 september 2021 i enlighet med arbets- och näringsministeriets riktlinjer.

Med ett avtal den 30 september 2021 har Finnvera Abp sålt sitt helägda EAKR-Aloitusrahasto Oy till Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) och förvaltningen av de 23 målföretagen i fondens portfölj har överförts till Tesi. I samma samband överfördes också Finnveras 19,71 procents andel av Innovestor Kasvurahasto I Ky till Tesi.

Läs mer (på finska):
Finnveran pääomasijoitustoiminta siirtyy Tesille (30.9.2021)

Mer information:

Jukka Suokas
Investeringsdirektör
+358 40 501 9290
[email protected]