Kapitalinvesteringar

Innehållsförteckning

Kapitalinvesteringar

Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet fokuserar på utveckling, fortsatt finansiering och frigörelser av befintliga investeringsobjekt. Första investeringar i företag som befinner sig i ett tidigt skede görs inte längre.

I enlighet med arbets- och näringsministeriets riktlinjer har Finnvera ansvarat för utvecklingen av kapitalinvesteringsverksamheten i ett tidigt skede, men detta ansvar har överförts till Business Finland Venture Capital Ab. Enligt den riktlinje som Finnveras styrelse har fastställt upphör Finnvera stegvis och kontrollerat med att idka kapitalinvesteringsverksamhet.

Team

Jukka Suokas
Investeringsdirektör
+358 40 501 9290
[email protected]

Kalle Åström
Manager
+358 40 821 2897
[email protected]

Back Office

Annika Ylätalo
Jurist
+358 29 460 2821
[email protected]

Tiia Pykäläinen
Investeringsassistent
+358 29 460 2742
[email protected]

Rapportering

Finnvera iakttar Reporting Guidelines-anvisningarna för kapitalinvesteringsverksamhet.

Halvårsvis ges en rapport till fondens (EAKR-Aloitusrahasto Oy) styrelse om läget i målföretagen utifrån den information som företagen och cheferna rapporterat. Målföretagen åtar sig i delägaravtalet att lämna all nödvändig rapportinformation till Finnvera.

Värderingsprinciper

Vid en bedömning av målföretagens värde följer Finnvera International Private Equity Guidelines om värdering av placeringar enligt försiktighetsprincipen.