Sök i finnvera.fi

Finansiering av exportkrediter

Tillbaka

Finansiering av exportkrediter

Finlands Exportkredit Ab finansierar export- och fartygskrediter på OECD-villkor på över två år.

Innan det första finansieringsarrangemanget ingår Finlands Exportkredit och det finansinstitut som arrangerar krediten ett samarbetsavtal. Då det gäller ett enskilt finansieringsarrangemang undertecknar därtill Finlands Exportkredit och banken ett avtal som överför krediten att finansieras av Finlands Exportkredit.

I finansiering av exportkrediter har finansinstitutet en betydande roll, då banken förhandlar om kreditavtalet och administrerar krediten. Därför förutsätter Finlands Exportkredit att banken är sakkunnig inom exportkreditfinansiering och att bankens kapitalanskaffning har en kreditvärdering på investeringsnivå. Finlands Exportkredit har undertecknat samarbetsavtal med flertalet finansinstitut.

Finansieringen av exportkrediter förutsätter att en exportgaranti eller fartygsgaranti beviljats av Finnvera.

Ytterligare information om export- och fartygsgarantier fås av Finnveras sakkunniga inom exportfinansiering.

Länkar och bilagor:

Finansieringsvillkor

Ett kreditavtal undertecknas av finansinstitutet som fungerar som exportkreditens arrangör, övriga banker som deltar i finansieringsarrangemanget samt kredittagaren. Efter undertecknandet överför kreditens arrangör exportkrediten till Finlands Exportkredit för finansiering. Banken som arrangerar krediten administrerar den, dess säkerheter och Finnveras garanti under hela kredittiden.

Finlands Exportkredit kan finansiera krediter på OECD-villkor i euro, US dollar eller köparens landets valuta. Krediten är antingen bunden till rörlig ränta (Euribor eller USD Libor) eller till fast ränta (CIRR).

Finlands Exportkredit uppbär en projektspecifik marginal av kunden som motsvarar kapitalanskaffnings- eller förvaltningskostnaderna.

Finlands Exportkredit uppbär ett reserveringsarvode som beräknas både enligt kreditbeloppet och från undertecknandet av kreditavtalet samt en handläggningsavgift för potentiell förnyande av offerten.

Samarbetsbanker

Finlands Exportkredit har undertecknat samarbetsavtal med följande finansinstitut:

ABN AMRO Bank N.V.

AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Banco Santander S.A.

Barclays Bank Plc

Bayerische Landesbank

Citibank International Limited

Citibank N.A.

Commerzbank Aktiengesellschaft

Credit Agricole Corporate and Investment Bank Helsinki Branch

Credit Suisse AG

Danske Bank A/S

Deutsche Bank AG London Branch

DNB Bank ASA

Fortis (BNP Paribas) SA/NV

HSBC Bank Plc

HSBC Bank USA, N.A.

ING Bank N.V

JPMorgan Chase Bank, N.A.

Jyske Bank A/S

KfW IPEX-Bank GmbH

Mizuho Bank Ltd.

Natixis

Nordea Bank Finland Plc

Raiffeisen Bank International AG

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Societe Generale

Sparebanken Vest

Standard Chartered Bank

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd

Svenska Handelsbanken AB (publ.)

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd

The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited

The Royal Bank of Scotland Plc

The Standard Bank of South Africa Limited

UniCredit Bank AG

UniCredit Bank Austria AG

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information