Sök i finnvera.fi
Tillbaka

Garanti för kundfordringar

Garantin skyddar banken mot kreditrisker när exportören säljer kundfordringar som gäller utlandshandel till banken.

Garantin skyddar banken mot kreditrisker när exportören säljer kundfordringar som gäller utlandshandel till banken.

Exportören ingår ett skriftligt handelsavtal med köparen där köpevillkoren fastställs. När exportören har fullgjort leveransen enligt avtalet och en fordran har uppstått kan exportören sälja kundfordringar, som hänför sig till handelsavtalet och som gäller leveransen, till banken. Med hjälp av garantin för kundfordringar kan exportören bevilja en utländsk köpare betalningstid och själv få betalt för affären genast.

Garantin ger banken ett omfattande skydd mot risker som är förknippade med köparen och köparens land. Garantin skyddar även banken mot möjliga tvister och dokumentrisker förorsakade av exportören. Finnvera bedömer utifrån de uppgifter som exportören lämnat i sin ansökan om det finns förutsättningar för att bevilja garanti. Därtill kommer Finnvera och exportören skilt överens om de gemensamma förfaringssätten.

Garantin lämpar sig vanligen för fortlöpande leveranser eller för en enskild affär med kort betalningstid. Med anledning av EU:s bestämmelser om statsstöd beviljas i regel garanti för exportaffärer med en betalningstid på under två år endast när affären riktar sig till länder som inte är EU-länder eller andra industriländer i väst. På beviljandet av garanti för kundfordringar till EU-länder och andra industriländer i väst tillämpas dispens (se nedan).

Ansökan

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med Katso-koden.

Du kan också fylla i vidstående finansieringsansökan, skriva ut den och lämna in den till närmaste regionkontor.

Onlinetjänst
Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information