Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Team Finland LetsGrow – Ett finansieringsprogram för SMF-företag som eftersträvar internationell tillväxt

29.04.2014

Företag som deltar i finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow får lån från Finnvera för investeringar och driftskapital, bidrag från Tekes för anskaffning av innovationstjänster och rådgivning för internationell tillväxt från Finpro.

Programmet är avsett för tillväxtorienterade SMF-företag som har en stabil ekonomi och en omsättning på 5–50 miljoner euro. Företagen som tas med i projektet ska ha en affärsverksamhetsplan som är starkt inriktad på internationell tillväxt, en innovativ och konkurrenskraftig produkt eller tjänst samt ett kunnigt och engagerat team som förverkligar tillväxten.

Målet med programmet är att möjliggöra finansiering av tillväxtplanen för de mest potentiella SMF-företagen som eftersträvar tillväxt och internationalisering. Vi uppmuntrar företagen att utöka sin kompetens, skapa en konkurrensfördel, öka sin marknadsandel och göra investeringar som stöder tillväxten.

Ansökningstiden till programmet börjar i slutet av maj.

Kundorienterat koncept

Team Finland-aktörerna uppmanas utveckla spetsprojekten innovativt och med initiativkraft. Det är precis detta som vi – Finnvera, Finpro och Tekes – nu gör tillsammans, lär oss av varandras sätt att handla och framför allt med kundföretagens bästa för ögonen! Vårt gemensamma projekt är också pilotprojektet för utvecklingen av Team Finland-tjänsten.

Principen för finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow är i enlighet med de gemensamma målen för aktörerna i nätverket Team Finland en klar, flexibel och kundinriktad verksamhetsmodell där kunden kan sköta sina ärenden på ett och samma ställe. Företagen som deltar i finansieringsprogrammet har tillgång till såväl Finnveras, Tekes som Finpros skräddarsydda tjänster som påskyndar den internationella tillväxten. Aktörerna behandlar ansökningarna tillsammans samt följer och stöder de valda företagens framskridande. 

Läs mer om programmet på adressen: www.letsgrow.fi

Ytterligare information

Laura Strandberg
programchef
laura.strandberg (at) finnvera.fi
+358 40 343 3410

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information