Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Pia Kiuru, region direktör för Finnvera (Abp:s) region kontor i Björneborg

30.12.2011

Ekon. mag. Pia Kiuru (46), har utnämnts till region direktör för Finnvera Abp:s region kontor i Björneborg från 1.1.2012.

Kiuru har arbetat i Finnvera sedan 1998, senast som finansieringschef på Björneborgs region kontor.

Finnveras Björneborg kontors arbetsområde är Satakunda. Kontorets ansvarsstock är cirka 200 miljoner euro fördelat på cirka 2000 kunder.

För mer information:
Serviceområdesdirektör John Erickson, tfn 020 460 3801 eller 0400 954 846.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information