Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Nya ledamöter i Finnveras förvaltningsråd och styrelse

08.04.2011

Finnveras bolagsstämma valde vid sitt sammanträde den 8 april 2011 nya ledamöter till bolagets förvaltningsråd och styrelse.

Nya ledamöter i förvaltningsrådet är I vice ordförande Maria Bäck (Finlands Ekonomförbund), avtalssekreterare Jari Myllykoski (Metallförbundet), verkställande direktör Timo Leppänen (Kajaanin Tilitaito Oy) och jurist Olli Rantanen (Finnvera).

Som ordförande för förvaltningsrådet fortsätter riksdagsledamot Johannes Koskinen, som första vice ordförande riksdagsledamot Kyösti Karjula och som andra vice ordförande riksdagsledamot Reijo Paajanen. Som ledamöter fortsätter direktör Kaija Erjanti, riksdagsledamot Lasse Hautala, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson, riksdagsledamot Sinikka Hurskainen, sysselsättningspolitisk expert Leila Kurki, arbetsmarknadsdirektör Tapio Mäkeläinen, riksdagsledamot Ville Niinistö, riksdagsledamot Petri Pihlajaniemi, innovationsdirektör Hannele Pohjola, riksdagsledamot Tuomo Puumala och ordförande Timo Vallittu.

Till ny ordinarie styrelseledamot valdes programledare Marjaana Aarnikka (Arbets- och näringsministeriet).

Som styrelseordförande fortsätter understatssekreterare Kalle J. Korhonen och som första vice ordförande finansråd Heikki Solttila samt som andra vice ordförande understatssekreterare Esko Hamilo.

Som ledamöter fortsätter affärsverksamhetsdirektör Pirkko-Liisa Hyttinen, direktör Timo Kekkonen, direktör Timo Lindholm och näringspolitisk chef Janne Metsämäki.

Som suppleanter fortsätter regeringsråd Elise Pekkala och finansråd Kristina Sarjo.

Bolagsstämman fastställde också koncernens och moderbolagets bokslut för tiden 1.1–31.12.2010 och godkände styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinstmedel.

Till ordinarie revisor för Finnvera Abp utsågs KPMG Oy Ab, med CGR Raija-Leena Hankonen som huvudansvarig revisor.

Mer information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tel. +358 20 460 7321
förvaltningsdirektör Risto Huopaniemi, tel. +358 20 460 7261

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information