Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Internationalisering är nyckeln till tillväxt – SMF-företagen har höga förväntningar på exportutvecklingen

16.02.2016

SMF-företagens konjunkturförväntningar har blivit positivare. Tillväxtviljan är fortfarande stark och exporten väntas öka kraftigt.

För första gången på länge ser SMF-företagen en strimma ljus i den närmaste framtiden. De positiva förväntningarna inverkar på tillväxtviljan och fler företag än tidigare eftersträvar nu tillväxt: 9 procent av företagen meddelar sig vara kraftigt tillväxtvilliga och 36 procent planerar tillväxt i den mån det är möjligt.

SMF-företagen eftersträvar tillväxt på den internationella marknaden och enligt undersökningar förutspås exporten under följande år bli större än vad den är för tillfället. Ett positivt tecken i alla branscher är ökade planer på att ansöka om internationaliseringsfinansiering.

Extern finansiering söks dock fortfarande främst som driftskapital, även om investeringarnas andel redan har börjat öka något hos kraftigt tillväxtorienterade företag. Det har inte skett några förändringar i tillgången på finansiering jämfört med resultaten i höstas. Det finns dock tecken på att finansieringsvillkoren blir lättare, då mer än 80 procent av SMF-företagen som ansökt om finansiering berättar att tillgången på finansiering inte utgjort ett hinder för förverkligandet av projektet.

- En förbättring av den ekonomiska situationen i euroområdet återspeglas som klart starkare förväntningar än tidigare beträffande efterfrågan på exportprodukter. De finländska SMF-företagens andel av exporten är för närvarande under genomsnittet i EU. Därför är det mycket viktigt att hitta den internationaliseringspotential som ligger bakom barometerns resultat, säger Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet sammanställer tillsammans SMF-företagsbarometern två gånger per år. Målet är att klarlägga verksamheten och de ekonomiska verksamhetsbetingelserna i små och medelstora företag. Barometern våren 2016 grundar sig på svar från 6 000 SMF-företag.

Barometern på Företagarna i Finlands websidan

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400
informatör Jonna Myllykangas, tfn 029 460 2740

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information