Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnveras bolagsstämma: förvaltningsråd får nya ledamöter – styrelsens sammansättning oförändrad

16.03.2018

Finnvera Abp Börsmeddelande 16.3.2018, kl. 17.15

Finnveras bolagsstämma valde den 16 mars 2018 nya ledamöter till bolagets förvaltningsråd. Styrelsens sammansättning förändrades inte.

Nya ledamöter i förvaltningsrådet är riksdagsledamöter Pia Kauma och Anne Louhelainen samt ordförande Timo Saranpää.

Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter riksdagsledamot Antti Rantakangas och som vice ordförande riksdagsledamot Krista Kiuru. Som ledamöter fortsätter internationella experten Pia Björkbacka, riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta, riksdagsledamot Lasse Hautala, riksdagsledamot Laura Huhtasaari, riksdagsledamot Timo Kalli, sysselsättningspolitiska experten Leila Kurki, verställande direktör Kari Luoto, huvudekonom Veli-Matti Mattila, riksdagsledamot Ville Niinistö, verkställande direktör Carita Orlando, teamchef Olli Rantanen, riksdagsledamot Eero Suutari och chefsspecialist Tommi Toivola.

Som ordförande för bolagets styrelse fortsätter Pentti Hakkarainen, medlem i ECB:s Banktillsynsråd. Som I vice ordförande fortsätter överdirektör Pekka Timonen samt som II vice ordförande överdirektör Terhi Järvikare. Som ledamöter fortsätter JK Kirsi Komi, EM Ritva Laukkanen, ekonom Pirkko Rantanen-Kervinen och företagarrådet, styrelsens ordförande Antti Zitting.

Bolagsstämman fastställde också koncernens och moderbolagets bokslut för tiden 1.1–31.12.2017 och beviljade bolagets förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkände styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinstmedel.

Som ordinarie revisor fortsätter KPMG Oy Ab och som huvudansvarig revisor CGR Juha-Pekka Mylén.

Ytterligare information:

verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
förvaltningsdirektör Risto Huopaniemi, tfn +358 29 460 2520

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information