Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnvera garanterar finansieringen av Meyer Turku Oy:s nya fartygsaffärer

23.09.2014

Finnvera deltar i finansieringen under byggnadstiden av de kryssningsfartyg som Åbovarvet levererar till beställaren TUI Cruises GmbH under åren 2015–2017. Finnvera garanterar 50–80 procent av finansieringen för byggnadstiden som varvet beviljas. Till följd av de nya fartygsbeställningarna ökar Finnveras ansvar av Meyer Turku Oy:s finansiering till högst cirka 300 miljoner euro.

Finnvera garanterar också 95 procent av köparkrediterna efter leveranserna av de fartyg som beställts av TUI Cruises GmbH. Kredittiden är 12 år. I och med de fartyg som beställts tidigare och de som beställts nu ökar Finnveras ansvar för beställarrederiet till cirka1,3 miljarder euro som högst. Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab erbjuder finansiering av affärsbankernas köparkrediter.

Ytterligare information:
Topi Vesteri, vice verkställande direktör, tfn 0400 702 002
Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information