Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnvera deltar i finansieringen av de mångfunktionella fartyg som OAO Sovcomflot JSC har beställt av Arctech Helsinki Shipyard Oy

14.12.2012

Finnvera garanterar 80 procent av köparkrediten för de två fartygen på sammanlagt 160 miljoner US-dollar. Lånetiden är 12 år från överlåtelsen av fartyget. Mottagare av Finnveras garanti är ING Bank N.V., som ordnat den kredit för köparen som Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab finansierar.

– De finländska företagens konkurrenskraft i exporten av kapitalvaror tryggas av ett system där Finnvera beviljar exportgaranti och Finlands Exportkredit finansierar den exportkredit som köparen får av banken, berättar Finnveras vice verkställande direktör Topi Vesteri.

Finansieringen av exportkrediter har tillämpats sedan ingången av år 2009, dvs. alltsedan krisen bröt ut på finansmarknaden

Dessa isbrytande mångfunktionella fartyg uppskattas ha en sysselsättande verkan på 500 årsverken per fartyg.

Bägge fartygen har en bärkraft på 3 950 ton (DWT) och en längd på 94 meter. Det första fartyget skallvara klart för överlåtelse i december 2012.

Det ryska varvet OAO Sovcomflot JSC ägs i sin helhet av ryska staten och mätt i kapacitet (DWT) hör det till de fem största energitransporterande varven i världen.

Ytterligare information:
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn +358 29 460 2676

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information